Comitè de BioSeguretat (CBioS)

Comité de bioseguretat CBIOS

Qui som?

El Comitè de Bioseguretat es va constituir l’octubre del 2018 amb l’objectiu de prevenir i protegir la salut de les persones i del medi ambient davant dels agents, factors i riscos d’origen biològic. Al CBioS, un grup d'experts i investigadors de UIC Barcelona treballem per assegurar que les mesures organitzatives, protocols de treball i el disseny de les instal·lacions compleixen la normativa legal en matèria de seguretat.

Membres

Presidenta

Secretària

 • Noelia Nogales Gadea, Llicenciada en Biologia. Secretària tècnica dels Comitès d’ètica de UIC Barcelona (CEIm, CER, CEA) i CBioS.

Membres

 • Carmen Rodríguez Martínez, Llicenciada en Biologia. Responsable de la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Marta Pérez Montero, Llicenciada en Biologia. Tècnica de laboratori al Departament de Ciències Bàsiques de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
 • Begoña Maria Bosch Canals, Dra. en Bioenginyeria i Medicina Regenerativa i investigadora en el Bioengineering Institute of Technology

Què fem?

Les principals funcions del CBioS són:

 1. Assessorar, revisar i aprovar protocols, normatives de treball i avaluacions del risc en relació a agents biològics i organismes modificats genèticament (OMG)
 2. Avaluar prèviament i periòdicament l’adequació de les instal·lacions, les mesures i els procediments adoptats en la manipulació, transport i eliminació d’aquests agents
 3. Comunicar a les autoritats competents l’ús d’aquests agents

Com?

Al CBioS treballem per tal que, tant la recerca com la pràctica docent que requereix l’ús d’agents biològics o OMG, es realitzin segons la normativa legal en matèria de seguretat. Per això, cal que investigadors i docents notifiquin al CBioS qualsevol procediment o protocol que desitgin desenvolupar a UIC Barcelona amb aquests agents, seguint el diagrama següent:

Diagrama flux cbios

Quan?

Les reunions ordinàries es realitzen un cop per trimestre i les extraordinàries, amb un marge aproximat de 15 dies després de rebre qualsevol procediment o projecte que requereixi assessorament o avaluació per part del CBioS.

On?

Actualment, el Campus Sant Cugat de UIC Barcelona està dotat de 2 laboratoris de recerca i 3 laboratoris per a la realització de pràctiques docents, destinats a graus de l’àmbit de la salut.

Instal·lacions:

 • Laboratori de Ciències Bàsiques (laboratori principal de 330 m2, 2 sales de cultius i 4 campanes de bioseguretat tipus 2)
 • Laboratori de Bioenginyeria (laboratori principal de 180 m2, 1 sala de cultius i  4 campanes de bioseguretat tipus 2)
 • Novetat! Nou laboratori de Biomedicina en construcció (laboratori principal amb 180 m2 i una sala de cultius amb capacitat per a 3 campanes de bioseguretat tipus 2 i una campana de flux horitzontal per cultius primaris)

Per què?

Al CBioS volem contribuir al desenvolupament de polítiques i codis de bones pràctiques relacionats amb el risc biològic: protegim la teva salut i la de tothom!

 • Actuació en cas d’accident
 • Actuació en cas d’accident al laboratori
 • Normes internes de les sales de cultius
 • Normes de seguretat al laboratori de nivell 2
 • Consignes en cas d’accident amb agents biològics
 • Novetat! Prevenció al laboratori en situació de COVID-19

Contacte

Noelia Nogales
nnogales@uic.es
T: 93 504 20 00