Producció científica

Producció científica

El DRAC és un programa dels anomenats CRIS (Current Research Information System), utilitzat a UIC Barcelona per gestionar, difondre i avaluar la producció científica de la Universitat.

Serveis

Els serveis del programa són:

  • La difusió de l'activitat acadèmica de UIC Barcelona i extracció de dades per al Portal de la Recerca de Catalunya.
  • Generació del web del professor.
  • Generació de CV oficials. El DRAC permet la generació de CVN i CVA oficial i la descàrrega de les activitats en el format d'AQU Lector, Recerca i Recerca Avançada.
  • Exportació d'activitats en la plataforma de Fecyt per editar-los.
  • Memòria per departaments.
  • Memòria pels grups de Recerca d'AGAUR (SGR).
  • Ajuda a l'avaluació de trams d'AQU (sexennis). A través del Portal de la Recerca els autors troben la informació de les seves aportacions directament en l'aplicació de sexennis d'AQU.
  • Introducció d'índex bibliomètrics de les bases de dades de WOS i Scopus.