Facultats, escoles i instituts

UIC Barcelona té facultats, escoles i instituts de diverses àrees de coneixement on s'imparteixen els estudis de la Universitat.