Universitat Internacional de Catalunya

Transferència de coneixement

Punt en què UIC Barcelona s'uneix a empreses i institucions per potenciar la innovació

Càtedres d'empreses

Equipaments