Servei d’Assessorament

A UIC Barcelona oferim diferents serveis per ajudar l’alumnat a desenvolupar-se personalment i professionalment. Un d’aquests és el Servei d’Assessorament, un servei que hem brindat als estudiants cada any des dels nostres inicis.

L’assessorament a la Universitat

El model d’assessorament que oferim a la Universitat és propi i molt característic de la institució: es tracta d’un servei d’atenció personalitzada a l’alumnat, desenvolupat per un assessor que té com a objectius principals:

  1. Orientar l'alumne de manera personalitzada durant la seva etapa d'iniciació en el món universitari o durant els primers cursos.
  2. Informar sobre la vida universitària, així com dels valors i trets distintius de la Universitat.
  3. Formar els estudiants en el desenvolupament de competències, habilitats i actituds personals i socials.
  4. Guiar en l'itinerari acadèmic o de recerca durant tota la seva etapa a UIC Barcelona.
  5. Ajudar en l'orientació professional.

El perfil de l’assessor

L’assessor és, normalment, un professor del grau que l’estudiant està cursant. Tanmateix, UIC Barcelona també disposa de professionals externs que no necessàriament són professors però que tenen la formació i la preparació específiques per acompanyar i assessorar en el desenvolupament de cadascun dels alumnes de la Universitat.

Desenvolupament i procés

El procés d’assessorament consisteix en una trobada acadèmica, professional i personal per als universitaris que, a diferència de les tutories acadèmiques, els ajuda a descobrir nous horitzons i a aprofitar al màxim l’etapa universitària.

Cada alumne matriculat a UIC Barcelona té un assessor assignat (els assessors tenen assignats una mitjana de 10 alumnes, com a màxim) amb el qual es reunirà una mitjana de tres vegades a l’any per establir un context de diàleg confidencial entre tots dos. En aquest context, l’alumne tindrà la possibilitat de mostrar i expressar les seves inquietuds i dubtes al seu assessor.

Al seu torn, el professional guiarà de la manera més adient l’estudiant perquè superi els reptes universitaris, professionals i personals que li puguin sorgir durant la seva etapa a la Universitat.

Dades bàsiques

Ubicació

Campus Barcelona. Edificios Beta

C/ Immaculada, 22

08017 Barcelona

Accés

Autobús (TMB)

  • Passeig de la Bonanova: 70, 75, 123, H4 i V11.
  • Ronda de Dalt: 60
  • Iradier: V9

Tren (FGC)

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), estación de Sarrià.

Web TMB

Direcció

  • Mònica Argemí
  • Marianna Zanuy

Contacte

assessorament@uic.es

+34 93 254 18 00