Universitat Internacional de Catalunya

Procés d'admissió per a graus

Per aconseguir un correcte procés d'admissió adaptat al teu perfil, segueix i consulta tots els apartats.

Sol·licitud d'admissió per a graus

Proves d'admissió

Vies d'accés

Abans de fer la sol·licitud d'admissió, revisa els passos a seguir segons la teva via d'accés.

Reserva i matrícula