Facilitats de pagament

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) té un compromís amb l’alumnat: procurar que cap persona amb aptituds per a l’estudi deixi de cursar una titulació per motius econòmics. És per això que des del Servei d'Estudiants s’ofereix la informació i atenció que els alumnes de grau, postgrau i màster puguin necessitar per poder accedir a aquestes beques i ajudes. 

Pots consultar aquí la Normativa de beques i ajuts econòmics.

Graus

UIC Barcelona ofereix dues modalitats de pagament:

1. Pagament únic: 

 • 20 % de l’import de la matrícula (en concepte de reserva de plaça) en el termini de 15 dies després d’obtenir l’admissió.  
 • 80 % restant en el termini de 10 dies després de la recepció de la matrícula.  


2. Pagament fraccionat sense comissions ni interessos:*

 • 20 % de la matrícula (en concepte de reserva de plaça) en el termini de 15 dies després d’obtenir l’admissió.  
 • 50 % en el termini de 10 dies després de la recepció de la matrícula.  
 • 30 % restant abans del 31 de gener.  

* Per als graus en Fisioteràpia i Infermeria:

 • 20 % de la matrícula (en concepte de reserva de plaça) en el termini de 15 dies després d’obtenir l’admissió.  
 • 40 % en el termini de 10 dies després de la recepció de la matrícula.  
 • 20 % abans del 31 de gener
 • 20 % abans del 31 de març.

- Condicions generals de matrícula

 • Les incompatibilitats entre les diferents beques i ajuts estan regulades a la normativa.
 • Els alumnes, que en el moment de la matrícula sol·liciten la factura a nom d’empresa no poden optar al fraccionament, ni a beques i ajuts que tenen caràcter individual.
 • En el moment de la matrícula cal tenir tota la documentació que acrediti un descompte, en cas contrari no serà possible aplicar-ho, ni en aquell moment ni amb posterioritat.
 • No s'aplicaran descomptes o fraccionament una vegada emesa la matrícula.
 • La forma de pagament (amb fraccionament o sense) s’escollirà en el moment de la matrícula i no es podrà modificar posteriorment.
 • No es fraccionen els reconeixements (i van en matrícula a part).
 • Les taxes administratives i assegurança escolar es paguen juntament amb el primer termini i no es fraccionen.
 • En el cas que s’aprovin beques, ajuts o descomptes per a Màsters, aquests seran
  incompatibles amb el fraccionament si el percentatge és igual o superior al 40%.
Màsters i postgraus

Pagament fraccionat per a tots els programes de màster per al curs acadèmic 2024-2025 i següents, a excepció dels programes d’Odontologia, segons s’indica a continuació:

- Activitats que s’inicien al setembre/octubre:

Màsters de 60 ECTS:

 • 40 % en els 10 dies següents al moment en què s’hagi formalitzat la matrícula. Es descomptarà l’import de la reserva de plaça en cas d’haver-se abonat. (20 % de l’import de la matrícula en el termini de 15 dies després d’obtenir l’admissió.)
 • 20 % abans del 30 de novembre
 • 20 % abans del 31 de gener
 • 20 % abans del 31 de març

Màsters amb matrícula parcial (30 ECTS):

 • 60 % en els 10 dies següents al moment en què s’hagi formalitzat la matrícula. Es descomptarà l’import de la reserva de plaça en cas d’haver-se abonat.
 • 40 % abans del 30 de novembre


- Activitats que s’inicien al gener:

Màsters de 60 ECTS:

 • 40% en els 10 dies següents al moment en què s’hagi formalitzat la matrícula. Es descomptarà l’import de la reserva de plaça en cas d’haver-se abonat. (20% de l’import de la matrícula en el termini de 15 dies després d’obtenir l’admissió.)
 • 20% abans del 31 de gener
 • 20% abans del 28 de febrer
 • 20% abans del 30 d’abril

Màsters amb matrícula parcial (30 ECTS):

 • 60 % en els 10 dies següents al moment en què s’hagi formalitzat la matrícula. Es descomptarà l’import de la reserva de plaça en cas d’haver-se abonat.
 • 40 % abans del 30 d’abril


- Condicions generals de matrícula

 • Les incompatibilitats entre les diferents beques i ajuts estan regulades a la normativa.
 • Els alumnes que en el moment de la matrícula sol·liciten la factura a nom d’empresa no poden optar al fraccionament, ni a beques i ajuts que tenen caràcter individual.
 • En el moment de la matrícula cal tenir tota la documentació que acrediti un descompte, en cas contrari no serà possible aplicar-lo, ni en aquell moment ni amb posterioritat.
 • No s’aplicaran descomptes o fraccionament una vegada emesa la matrícula.
 • La forma de pagament (amb fraccionament o sense) s’escull en el moment de la matrícula i no es podrà modificar posteriorment.
 • No es fraccionen els reconeixements (i van en matrícula a part).
 • Les taxes administratives i assegurança escolar es paguen juntament amb el primer termini i no es fraccionen.
 • En el cas que s’aprovin beques, ajuts o descomptes per a màsters, aquests seran incompatibles amb el fraccionament si el percentatge és igual o superior al 40 %.