Universitat Internacional de Catalunya

Estructura i òrgans de govern

Patronat

Junta de Govern

Consell Assessor Universitari

Síndic de greuges

Departaments

El Consell d'Estudiants