Comissió executiva de la Junta de Govern

Rector
Dr. Xavier Gil Mur

Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Dr. Josep Clotet Erra

Vicerector de Recerca, Innovació i Transferència
Dr. Jordi Villà Freixa

Vicerector de Planificació i Qualitat
Dr. Frederic Marimon Viadiu

Vicerectora de Comunitat Universitària 
Dra. Esther Jiménez López

Secretària general
Sra. Belén Castro Bañeres

Gerent
Sr. Josep M. Torné Santos

Directora de Gestió Econòmica
Sra. Carme Riera Mestre

Junta de govern plenària

Rector
Dr. Xavier Gil Mur

Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Dr. Josep Clotet Erra

Vicerector de Recerca, Innovació i Transferència
Dr. Jordi Villà Freixa

Vicerector de Planificació i Qualitat
Dr. Frederic Marimon Viadiu

Vicerectora de Comunitat Universitària 
Dra. Esther Jiménez López

Secretària general
Sra. Belén Castro Bañeres

Gerent
Sr. Josep M. Torné Santos

Directora de Gestió Econòmica
Sra. Carme Riera Mestre

Degana de la Facultat d'Humanitats
Dra. Judith Urbano Lorente

Degana de la Facultat de Dret 
Sra. Pilar Fernández Bozal

Degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials
Dra. Marta Mas Machuca

Degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Dr. Albert Balaguer Santamaría

Degà de la Facultat d'Odontologia
Dr. Lluís Giner Tarrida

Degana de la Facultat d'Educació
Dra. Esther Jiménez López

Degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació
Dr. Alfonso Méndiz Noguero

Director de la School of Architecture
Dr. Josep Lluís Ginovart

Directora de l'Institut d'Estudis Superiors de la Família
Dra. Montserrat Gas Aixendri

Director del Departament de Medicina
Dr. Albert Balaguer Santamaría

Directora del Departament d'Infermeria
Dra. Cristina Monforte Royo

Director del Departament de Fisioteràpia
Sr. Daniel Romero Rodriguez

Director del Departament de Ciències Bàsiques
Dra. María Fernández Capo

Director de l'Institut d'Estudis Superiors de Bioètica
Vacant

Directora de l'Escola de Doctorat
Dra. Núria Casals Farré

Directora del Departament de Lingüística aplicada
Dra. Helena Roquet Pugès

Director de l'Institut Universitari de Pacients
Dr. Boi Ruiz García 

Director de l'Institut de Recerca en Avaluació i Polítiques Públiques
Dr. Toni Mora Corral

Director del Bioengineering Institute of Technology
Dr. Román Pérez Antoñanzas

Centre interdisciplinari de pensament
Dr. Josep Corcó Juvinyá

Representant del personal d'administració i serveis
Sra. Vicky García Bustos

Representant dels alumnes
Sra. Gala Chabot Pongiluppi 
Sr. Juan David Gaitán Brieva