Filosofia i valors

Sobre UIC Barcelona

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) va néixer l’any 1997 amb l’objectiu d’oferir una formació universitària de qualitat i promoure la recerca per servir la societat. Lligada al món empresarial i amb un marcat  caràcter internacional, som una proposta universitària que avui acull uns 8.000 alumnes. Impartim setze graus, vuit dobles graus, una trentena de dobles titulacions internacionals i una àmplia oferta de màsters, postgraus i cursos de formació contínua, en els dos campus que tenim, ubicats a Barcelona i a Sant Cugat del Vallès. Oferim atenció a mida, enfocament integral cap a cada alumne, connexió professional constant i innovació en els mètodes de docència i recerca. Estem connectats amb la societat i les empreses a través de setze càtedres i quatre aules d’empresa, cinc instituts de recerca i tres clíniques universitàries.