Butlletí de recerca i divulgació científica

Aquest butlletí ofereix als investigadors de la comunitat universitària informació sobre convocatòries d'ajudes a projectes de recerca, ajuts per a la contractació de personal investigador i ajuts per a la mobilitat.

També s’inclouen en aquest butlletí convocatòries per a l’avaluació de l’activitat investigadora del professorat universitari.

A més, pretén fer difusió de les publicacions indexades a Web of Science i Scopus.

Finalment, inclou un apartat d'informació sobre el programa de la Unió Europea: Horitzó 2020 i una agenda científica amb les activitats que poden ser d'interès per a les línies de recerca de la institució.