Universitat Internacional de Catalunya

Seguretat i salut

Introducció

Compromesos amb totes les persones que formem part de la comunicat universitària, i seguint les indicacions establertes per l’Organització Mundial de la Salut, a UIC Barcelona treballem per oferir un entorn segur i promoure un estil de vida saludable.

Per aquest motiu, des del 2013 UIC Barcelona forma part de la Xarxa Espanyola d’Universitats Saludables (REUS).  Es tracta d’un conjunt d’institucions compromeses amb la promoció de la salut en l’entorn universitari. Es va constituir el 2008 per reforçar el paper de les universitats com a promotores de la salut i el benestar dels seus estudiants, el seu personal i la societat en conjunt.

Actualment hi participen universitats de tot Espanya, la Conferència de Rectors d’Universitats Espanyoles, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i algunes estructures autonòmiques de Salut Pública.

Promoció de la Salut

Amb la voluntat de donar a conèixer i promoure un estil de vida saludable entre alumnat, professorat i personal de serveis, UIC Barcelona té un equip especialitzat que organitza cada any diverses activitats i iniciatives centrades en l’activitat física, la deshabituació del tabac i l’adquisició d’hàbits saludables. 

Persona de contacte: Dr. Pere Castellví: saludable@uic.es

 

Espai sense fum

Unitat de prevenció de riscos laborals (UPRL)