Equipaments

Secció
UIC Barcelona ha anat augmentant els seus contractes amb empreses al llarg dels anys i disposa de càtedres i aules que formalitzen aquests contractes amb les empreses. A més a més, ofereix una sèrie de serveis a les empreses a través de la Clínica Universitària d'Odontologia (CUO), el Centre Integral de Simulació Avançada (CISA) i el Centre d'Anatomia i Dissecció (CAD)