Equipaments

Secció

UIC Barcelona ha anat augmentant els seus contractes amb empreses al llarg dels anys i disposa de càtedres i aules que formalitzen aquests contractes amb les empreses. A més a més, ofereix una sèrie de serveis a les empreses a través de la Clínica Universitària d'Odontologia (CUO), el Centre Integral de Simulació Avançada (CISA), Unitat d’Anatomia Quirúrgica i Funcional (CAD) i Servei de Caracterització de Materials i Microscòpia Electrònica (SCM-SEM) .