Universitat Internacional de Catalunya

HR Excellence in Research a UIC Barcelona

HRS4R a la Universitat Internacional de Catalunya

L’octubre del 2016 la Universitat Internacional de Catalunya va signar la “Carta Europea de l’Investigador” i el “Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors”, amb la finalitat de promoure i millorar la contractació d’investigadors i posar de relleu el seu compromís amb la iniciativa de la Comissió Europea.

Seguint les recomanacions d’Europa, i per tal de definir la seva “Estratègia de Recursos Humans per als Investigadors” (HRS4R), UIC Barcelona va constituir dos grups, el Working Group, responsable d’implementar el procés, executant un Gap anàlisi i proposant un Action Plan, i l’Steering Committee, responsable de supervisar el procés i d’acabar de definir l’Action Plan en funció de la política de Recursos Humans de UIC Barcelona.

Per elaborar el procés HRS4R, es van dur a terme les fases següents:

  • Març-abril del 2017. Anàlisi del procés i la seva aplicabilitat.
  • Maig del 2017. Designació de l’Steering Committee.
  • Setembre del 2017. Nomenament del Working Group.
  • Setembre del 2017. Preparació de l’enquesta i anàlisi interna.
  • Octubre-novembre del 2017. Realització de la Gap anàlisi.
  • Gener del 2018. Priorització de les accions i aprovació del Pla d’Acció per a l’Steering Committee.
  • Març del 2018. Publicació del Gap anàlisi i el Pla d’Acció de la Universitat al lloc web.

El maig del 2018 la Universitat Internacional de Catalunya va obtenir el reconeixement de la Comissió Europea i la concessió del distintiu HR Excellence in Research. Aquest logotip reflecteix el compromís de la institució de millorar contínuament les estratègies de Recursos Humans, d’acord amb la “Carta Europea de l’Investigador” i el “Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors”, i de garantir un entorn de recerca atractiu implementant aquests principis.

 

hr

Contractació oberta, transparent i basada en els mèrits de personal investigador (OTM-R)