Contractació oberta, transparent i basada en els mèrits de personal investigador (OTM-R)

Què és?

L’“OTM-R Package” és un paquet d'eines pràctiques i útils per implementar pràctiques de contractació obertes, transparents i a base de mèrits en Organitzacions de Desenvolupament de la Recerca.

Inclou:

• El fonament: per què és essencial OMT-R?

• Els principis i la guia: com hauria de ser un bon sistema OTM-R?

• Una llista com a autoavaluació: com es mesuren les pràctiques actuals?

• La caixa d'eines: una guia pas a pas per millorar les pràctiques OTM-R

• Exemples de bones pràctiques

 Per què és necessari?

OTM-R s'assegura que es contracta la millor persona per a la feina, garanteix igualtat d'oportunitats i accés per a tothom, facilita el desenvolupament internacional (cooperació, competició, mobilitat) i fa que les sortides professionals en recerca siguin més atractives.