Universitat Internacional de Catalunya

Política lingüística

Vetllem per l’aplicació de les regulacions lingüístiques de l'àmbit universitari a UIC Barcelona.

Pla de llengües

Normativa