Equip

Vicerectora de Recerca i Transferència de Coneixement

Dra. Cristina Monforte Royo

Centre de Transferència de Coneixement i Valorització de la Recerca (CTC)

Sr. Òscar Carbó

Director

Unitat de Gestió de la Recerca

Sra. Rut Martínez

Responsable

Unitat de Transferència de Coneixement

Sra. Gloria Mas-Bagà

Responsable

Dr. José Ángel Delgado García-Menocal

Responsable Serveis Cientificotècnics (SCT)

Unitat de Política Científica

Sra. Laura Segarra

Responsable

Unitat de Gestió Econòmica

Sra. Edurne Díaz

Responsable

Sra. Eva Gálvez

Comitès d’Ètica

Sra. Noelia Nogales

Secretària tècnica

Suport administratiu

Sra. Mireia Farigola