Equip

Vicerector de Recerca i Transferència de Coneixement

Dr. Conrado Aparicio

Centre de Transferència de Coneixement i Valorització de la Recerca (CTC)

Sr. Òscar Carbó

Director

Unitat de Gestió de la Recerca

Sra. Rut Martínez

Responsable

Sra. Cristina del Hierro

Unitat de Transferència de Coneixement

Sra. Gloria Mas-Bagà

Responsable

Sr. Jaume Vilasís
Dr. José Ángel Delgado García-Menocal

Responsable Serveis Cientificotècnics (SCT)

Sra. Gemma Bargalló

Servei d'Assessorament Estadístic

Unitat de Política Científica

Sra. Laura Segarra

Responsable

Unitat de Gestió Econòmica

Sra. Edurne Díaz

Responsable

Sra. Eva Gálvez

Comitès d’Ètica

Sra. Noelia Nogales

Secretària tècnica

Suport administratiu

Sra. Mireia Farigola