Universitat Internacional de Catalunya

Sortides Professionals

Formació

Tallers, webinars i conferències

Portal d'Ocupació

Ofertes curriculars, extracurriculars i recursos d'inserció laboral

Orientació professional

Sessions individuals per al desenvolupament de la teva carrera professional