Comitè d'Ètica Assistencial (CEA)

La Clínica Universitària d’Odontologia (CUO) és un centre assistencial, docent i d’investigació que la Universitat Internacional de Catalunya posa a disposició dels estudiants de la Facultat d’Odontologia per a la seva formació pràctica.

Com a centre sanitari especialitzat en odontologia, vam creure convenient crear un Comitè Ètic Assistencial (CEA) amb una missió consultiva i interdisciplinària per analitzar i assessorar en la resolució de possibles conflictes ètics que puguin produir-se durant la pràctica clínica i amb l'objectiu final de millorar la qualitat assistencial.

El mes de febrer de 2010 és acreditat pel Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, després de quasi un any de funcionament, i entra a formar part dels CEA, la majoria ubicats en grans hospitals.

Les funcions principals del CEA són:

 • Protegir els drets dels pacients des de la perspectiva ètica (confidencialitat, consentiments informats).
 • Analitzar, assessorar i facilitar el procés de decisió clínica en les situacions amb conflictes ètics entre el personal sanitari i els pacients.
 • Col·laborar en la formació en bioètica dels professionals i especialment dels membres del Comitè.
 • Fomentar la investigació i donar assessorament a noves iniciatives en bioètica.
 • Examinar i analitzar la resolució de les situacions de conflicte ètic que sorgeixen en l’exercici de la labor assistencial amb el fi que quedi protegida la dignitat de les persones i la qualitat de l’assistència sanitària (protocols mèdics, anàlisis i valoració d’incidències).
 • Preparar protocols d’actuació per a les situacions puntuals amb conflictes ètics.
 • Analitzar i elaborar informes i recomanacions de casos concrets.
 • Proposar nous mitjans d’actuació per a pràctiques clíniques que es puguin millorar amb una major participació del pacient.

Aquest Comitè, que depèn de la CUO, té autonomia absoluta en totes les seves actuacions.

Membres

President

 • Dr. Mitchel Chávez, Odontòleg

Vicepresident

 • Dr. Antoni Maria Lluch, Metge estomatòleg

Secretaria

 • Sra. Noelia Nogales, Biòloga

Membres

 • Dr. Manuel Ribera, Metge estomatòleg
 • Dr. Andreu Hernando, Assessoria jurídica
 • Dr. Joan Basilio, Metge estomatòleg
 • Dr. Joan Soliva, Metge estomatòleg
 • Dr. Jaume Casaponsa, Odontòleg
 • Dra. Vanessa Ruiz, Odontòloga 
 • Dra. M. Luisa Augé, Odontòloga
 • Sra. Montserrat Castellvi, Docència
 • Sra. María del Carmen García, Unitat d’Atenció a l’Usuari
 • Sra. Olga Serra, Infermera

Contacte

Comitè Ètic Assistencial 

cea@uic.es

Noelia Nogales
nnogales@uic.es

Secretaria técnica

Tel.: 93 504 20 00