Universitat Internacional de Catalunya

Representació estudiantil

Delegats i Consell d’Estudiants

Delegat de classe

La figura del delegat és fonamental com a vehicle de participació dels estudiants i de contribució a millorar les relacions amb el professorat i els òrgans de govern universitaris. Hi teniu molt a dir! La participació comença a la classe!

Els delegats ho són des del moment de l’elecció fins a la celebració de les eleccions següents.

Campanya d’elecció de delegats

De l'1 al 27 de setembre.

Els delegats de cada titulació, convocats pels Servei d’Estudiants, triaran de manera democràtica un únic representant de la seva titulació que passarà a formar part automàticament del Consell d’Estudiants del seu campus com a vocal de titulació.

Consell d’Estudiants

El Consell d’Estudiants és un òrgan col·legiat compost per un representant de cada titulació de la Universitat.

Dinamitza la vida universitària i serveix d’interlocutor entre els estudiants i els serveis de la Universitat mitjançant la recollida de totes les idees, els suggeriments, les propostes, les iniciatives, les preocupacions, etc. que els estudiants de la Universitat tinguin i vulguin desenvolupar.

Qui escull els membres del Consell?

Els estudiants de la Universitat, mitjançant una votació democràtica, escullen els delegats de curs.

Els delegats trien un representant de la seva titulació. L’escollit passa a formar part del Consell d’Estudiants com a vocal. Entre tots els vocals es votarà una altra vegada, de manera democràtica, el president, el vicepresident i el secretari del Consell de cada campus.

Com em puc comunicar amb el Consell?

Si vols fer arribar alguna proposta al Consell, pots:

  1. Adreçar-te al Consell d’Estudiants del teu campus per correu electrònic.
  2. Dirigir-te al membre del consell de la teva titulació.
  3. Fer arribar les teves propostes a través del teu delegat de curs o al responsable del Servei d’Estudiants del teu campus.