Universitat Internacional de Catalunya

Clubs d'estudiants

Els clubs són agrupacions d’estudiants amb interessos comuns que tenen l’objectiu de millorar l’experiència universitària, complementar allò après a les aules, donar servei a la Universitat o a la societat, i promoure el desenvolupament d’iniciatives proposades i liderades pels mateixos estudiants.

Hi ha dos tipus de clubs:

  1. Clubs generals: promouen iniciatives de contingut transversal.
  2. Clubs específics: impulsen iniciatives de contingut vinculat a uns estudis o a un àmbit del saber específic.

Tindrà la consideració de club de UIC Barcelona el grup d’alumnes que:

  • Es constitueixi vàlidament d’acord amb la normativa que regula els clubs.
  • Presenti la documentació corresponent i la Junta de Govern l’aprovi.
  • Desenvolupi les seves activitats en l’àmbit d’aquesta universitat. 

 

Si tu i els teus amics o companys voleu consolidar-vos com a un club, veniu al Servei d’Estudiants i us ajudarem a tramitar-ho: Els documents per fer-ho els trobaràs a la intranet (normativa, fitxa de sol·licitud, etc.).

Un cop aprovat el club, des del Servei d’Estudiants o des de la facultat us donarem suport per dur a terme les activitats que genereu, tot i que la iniciativa sempre ha de ser vostra.

O, si vols, pots formar part d’algun dels clubs de UIC Barcelona.