Observatori de la Intel·ligència Artificial i les Noves Tecnologies

Objectius i funcions

UIC Barcelona disposa de l’Observatori de la Intel·ligència Artificial i les Noves Tecnologies (OIANT), que té com a objectiu una doble tasca: formar les noves generacions d’estudiants en l’àmbit de la intel·ligència artificial i aproximar al conjunt de la societat el coneixement d’aquesta i altres tecnologies que tenen un gran impacte sobre les persones, tant en l’àmbit professional com en el privat i el social.

Seguint aquesta mateixa línia d’actuació, l’OIANT ha estat creat per dissenyar i implementar un pla de formació transversal per a l’alumnat de grau de UIC Barcelona. En aquest sentit, l’Observatori treballa perquè tots els estudiants de la Universitat adquireixin els coneixements i les competències òptimes sobre intel·ligència artificial i altres tecnologies emergents, com la robòtica o la realitat immersiva.

Paral·lelament, l’OIANT també pretén impulsar el debat públic sobre les implicacions ètiques i socials d’aquestes tecnologies. Així mateix, l’Observatori organitza conferències, seminaris, taules rodones i jornades per debatre i fomentar el coneixement sobre aquesta matèria.

Organització

Per dur a terme els seus objectius, l’OIANT promou la creació de grups de treball amb la participació de cadascuna de les facultats de UIC Barcelona. Aquests grups estan formats per membres del personal docent i investigador i professionals experts en les diferents àrees del coneixement.

L’Observatori està dirigit pel professor Pere Buhigas Cardó, llicenciat en Periodisme i enginyer tècnic de Telecomunicacions. És docent de la Facultat de Ciències de la Comunicació de UIC Barcelona des de la seva creació i les seves línies de recerca estan vinculades a la IA aplicada al periodisme, la innovació en la televisió i la comunicació de la ciència.

Contacte

Podeu contactar amb l’observatori mitjançant l’adreça de correu electrònic següent: oiant@uic.es