Universitat Internacional de Catalunya

Altres ajuts

Els alumnes poden obtenir algun descompte en el moment de fer la matrícula si compleixen alguns supòsits que es detallen:

  • Els alumnes de famílies residents a Espanya amb carnet de família nombrosa i monoparental especial obtindran un 10 % de descompte a la matrícula per als estudis de graus, postgraus i màsters. Des del curs 2019-2020 aquest descompte és incompatible amb les beques BEA.
  • Els alumnes amb discapacitat igual o superior al 33 % obtindran un 50 % de descompte en la matrícula, tant per als estudis de grau com per als de màster.

Documentació

En tots els casos l’alumne interessat haurà de presentar els documents acreditatius en el moment de fer la matrícula.

Renovació

Per renovar el descompte els cursos posteriors s’ha de presentar novament la documentació actualitzada.

Màsters, postgraus i cursos superiors