Altres ajuts

UIC Barcelona té per compromís que cap persona amb aptituds per a l’estudi deixi de cursar una titulació per motius econòmics. El Servei d’Estudiants ofereix informació i atenció personalitzada perquè l’alumnat pugui accedir a aquestes beques i ajuts. 

Pots consultar aquí la Normativa de beques i ajuts.

Altres ajuts

Tots els descomptes, a excepció del descompte per família nombrosa i monoparental especial, són incompatibles entre si.

Famílies nombroses i monoparentals especials

Aquest ajut està dirigit als estudiants de famílies residents a Espanya que disposin del carnet de família nombrosa vigent en el moment de formalitzar la matrícula

Es concedeix el 10 % d’ajut en els crèdits matriculats en els estudis de grau, postgrau i màster.

Aquest ajut és incompatible amb les Beques d’Excel·lència Acadèmica (BEA).

Alumnes amb germans matriculats

Alumnat de nova incorporació a un títol de grau amb germans que estudien en algun grau que ofereix UIC Barcelona

  • Descompte per Germans: el primer, 10 %; el segon, 20 %, i el tercer, 30 %.

Antics alumnes (Alumni)

1. Alumni

Estudiants que han finalitzat un grau o màster a UIC Barcelona

Per accedir a aquesta ajuda, els estudiants han de posseir un títol de grau o un màster de 60 crèdits.

  • Odontologia: 5 % d’ajut en qualsevol programa de postgrau o màster.
  • Resta de titulacions: 10 % d’ajut per a la resta de titulacions de qualsevol programa postgrau o màster.
  • Programa de doctorat: 5 % d’ajut. 
2. Alumni

Estudiants que han finalitzat un grau o màster a UIC Barcelona el curs anterior a l’inici de postgrau o màster

Per accedir a aquesta ajuda, els estudiants han de posseir un títol de grau o un màster de 60 crèdits que hagin cursat el curs acadèmic immediatament anterior.

  •  15 % d’ajuda en qualsevol postgrau o màster, a excepció dels postgraus i màsters en Odontologia i el programa de doctorat.


 

3. Fills d'Alumni

Per a fills d'antics alumnes membres de l'Agrupació Alumni

Els fills d'antics alumnes de UIC Barcelona o INEDE que siguin membres de l'Agrupació Alumni amb més d'un any d'antiguitat, tenen un 5% de descompte per a estudis de grau, màster o postgrau.