Canal Obert

T’escoltem

Benvingut al Canal Obert de UIC Barcelona

La Universitat Internacional de Catalunya posa a disposició de la comunitat universitària aquest canal de comunicació que serveix per posar en coneixement qualsevol fet o conducta irregular que es pugui produir en l’àmbit de la Universitat, i que pugui resultar una infracció de les normes legals o reglamentàries que s’apliquin en l’àmbit d’aquesta comunitat. 

Aquest canal va dirigit a tothom que formi part, directament o indirecta, de la comunitat universitària de la Universitat Internacional de Catalunya i de l’entorn que s’hi relaciona. Es regeix pel reglament Canal Obert UIC Barcelona i, en el seu cas, per les normatives legals i reglamentàries que siguin d’aplicació.

És un canal de comunicació directa, bidireccional, segur, confidencial i, plenament anònim, per a qui així ho desitgi, en l’entorn digital. Podeu accedir-hi de les maneres següents: iniciant el procés mitjançant el Canal Obert o enviant un correu electrònic a canalobert@uic.es per relatar els fets, conductes i circumstàncies que vulgueu comunicar; o bé per sol·licitar una reunió presencial, una videoconferència o una conversa telefònica.

El Canal Obert de UIC Barcelona vol contribuir al compliment de les normes legals i de les regles i principis de bon govern de la Universitat Internacional de Catalunya; millorar les relacions dins de la comunitat universitària i evitar qualsevol tipus de conflicte, tot fomentant les conductes, comportaments i pràctiques ètiques entre les persones que conformen la comunitat universitària. Vol facilitar la participació de tothom i potenciar la transparència en totes les actuacions que es realitzen a la Universitat Internacional de Catalunya i al seu entorn.

En tractar-se d’un sistema intern d’informació en el sector privat, aquest canal no és una eina per a la presentació de denúncies, ni és un canal per transmetre queixes, suggeriments, incidències dels serveis o reclamacions, per a les quals ja es troben habilitats altres sistemes de comunicació. La normativa d’aplicació estableix l’existència d’una autoritat independent de protecció de l’informant de caràcter públic que té com a finalitat, entre d’altres, rebre les comunicacions que puguin fer els informants sobre la comissió que qualsevol acció o omissió irregular sobre la matèria d’aplicació de la normativa. A Catalunya, aquesta autoritat administrativa és l’Oficina Antifrau de la Generalitat de Catalunya, carrer Ribes, número 1-3 (08013 Barcelona).