Universitat Internacional de Catalunya

Serveis

Descobreix tot el que fem per tu. Viu el projecte de la teva vida.

Servei d'Estudiants

Servei d’Assessorament

Servei de coaching

Cafeteria

Reprografia

Arxiu General

Saps què és l'e-títol?

Altres serveis

Biblioteca

Allotjaments

Encertar el lloc on viuràs durant els anys universitaris pot incidir en el creixement i enriquiment personal.

Avantatges i descomptes

Capellania

Sortides Professionals