Comitè Ètic d'Investigació amb medicaments (CEIm)

CEIm

La Clínica Universitària d’Odontologia (CUO), és el servei que la Universitat posa a disposició dels estudiants de la Facultat d’Odontologia per a la seva formació integral en el desenvolupament dels seus estudis.

En aquests darrers anys, la Clínica Odontològica ha vist créixer el desenvolupament de la recerca amb un nombre elevat d’assajos clínics i altres projectes d’investigació. Per aquest motiu, la CUO va incorporar un Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica (CEIC) acreditat pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’avaluar els projectes d’investigació per tal d’assegurar els drets dels pacients i l’ètica de les investigacions.

En data 23 de maig del 2018, el CEIC es va a acreditar a Comitè d’Ètica d’investigació amb medicaments (CEIm), per tal de poder emetre dictamen en estudis clínics amb medicaments i en investigacions clíniques amb productes sanitaris (PS).

El CEIm és un organisme independent, el qual ha de vetllar pel bon funcionament dels assajos clínics mitjançant un dictamen sobre el protocol de l’assaig, la idoneïtat dels investigadors i instal·lacions, així com la metodologia i els documents que s’hagin d’utilitzar per a informar als subjectes de l’assaig com ara el consentiment informat.

Les principals funcions del CEIm són:

 1. Avaluar els aspectes metodològics, ètics i legals dels assajos clínics.
 2. Avaluar les modificacions rellevants dels assajos clínics autoritzats.
 3. Realitzar un seguiment de l’assaig, des del seu inici fins a la recepció de l’informe final.

Finalment, cal dir, que el CEIm també té com a finalitat adquirir coneixements sobre la validesa i la consistència de la recerca, per tal de poder entendre el món en el qual vivim, i si es possible, poder fer-lo millor per viure-hi.

Membres

President

Dr. J. Manuel Ribera Uribe, metge estomatòleg

Vicepresident

Dr. Pau Ferrer Salvans, farmacòleg clínic

Secretària Tècnica

Sra. Noelia Nogales Gadea, biòloga

Membres

 • Sra. Klaudia Oboloñczyk, farmacèutica d'oficina de farmacia
 • Sra. Cristina Roure Nuez, farmacèutica de farmàcia hospitalària
 • Dr. Joan Janáriz Roldán, metge internista i oncòleg
 • Dr. Andreu Hernando Chaure, metge estomatòleg i Dret
 • Dra. Laia Wennberg Capellades, infermera
 • Sr. Antonio Alcáraz Gibert, membre lego
 • Sra. María del Carmen García, Unitat d'atenció a l'usuari
 • Sr. David Gómez Zaragoza, DPD i dret
 • Dr. Josep Argemí, metge pediatra
 • Dra. Rosa María Cabanas Valdés, fisioterapeuta
 • Dr. José Antonio Delgado García-Menocal, llicenciat en química

Tarifes d'avaluació

CEIm de la Clínica Universitària d’Odontologia de la Universitat Internacional de Catalunya

            
Tipus d’estudi

 

Estudi de UIC Barcelona sense finançament extern    
(aliè a la indústria)
 Estudi de UIC Barcelona amb finançament extern    
(indústria)
Assajos clínics amb medicaments o productes sanitaris0 €1.500 € (sense IVA)
Estudis observacionals i projectes d’investigació0 €1.000 € (sense IVA)
Esmenes rellevants0 €250 € (sense IVA)
Esmenes no rellevants0 €100 € (sense IVA)

 

Contacte

Comitè Ètic d'Investigació amb medicaments

ceim@uic.es

Noelia Nogales
nnogales@uic.es

Secretaria técnica

Tel.: 93 504 20 00