Recerca

La Universitat Internacional de Catalunya té com un dels seus objectius la recerca en totes les àrees del saber.