Universitat Internacional de Catalunya

Recerca

Contribuïm al desenvolupament de la ciència, la tecnologia i a la millora de la qualitat de vida.

Un dels objectius de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) és consolidar-se com una universitat de recerca.

Des de la seva creació el 1997, UIC Barcelona ha dut a terme el seu pla en recerca i transferència de coneixement, que li ha permès situar-se en un entorn competitiu comparable al d’altres universitats de característiques i dimensions similars.

El Vicerectorat de Recerca, Innovació i Transferència de Coneixement (VRIT), a través del Centre de Transferència de Coneixement i Valorització de la Recerca (CTC-VR), gestiona les activitats vinculades a la generació i transferència del coneixement de la Universitat. A més a més, el VRIT és responsable de l’activitat de l’Escola de Doctorat i de la Biblioteca de UIC Barcelona.

La recerca de UIC Barcelona es focalitza en Ciències Mèdiques i de la Salut, Ciències Socials, Humanitats i Arquitectura.

La coordinació de les activitats de recerca i transferència es duu a terme en una xarxa de grups de recerca, càtedres i aules d’empresa, i instituts de recerca en tots aquests àmbits del coneixement.

Per dur a terme aquesta missió, UIC Barcelona té el suport del Ministeri de Ciència i Innovació, i del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), els ajuts dels quals estan destinats a projectes de les unitats de valoració i transferència del coneixement de les universitats.

Recerca UIC Barcelona

Recerca

La Recerca a UIC Barcelona

Innovació

HUB d’Innovació amb Impacte Social

Transferència de coneixement

Punt en què UIC Barcelona s'uneix a empreses i institucions per potenciar la innovació

Comitès

Consulta els comitès de UIC Barcelona

Política científica

Organització

HR logo

UIC Barcelona ha estat reconeguda amb el segell d’excel·lència en Recursos Humans (HR Excellence in Research). Aquest segell, que atorga la Direcció General de Recerca i Innovació de la Comissió Europea, distingeix les universitats i institucions que generen i donen suport a l’existència d’un entorn estimulant i favorable de recerca.

 

Per dur a terme el seu pla de recerca i transferència de coneixement, UIC Barcelona té el suport de les institucions següents:

Recerca UIC Barcelona