Cuides UIC Barcelona

Clínica Universitària de Suport en Malalties Avançades i Cures Pal·liatives
Serveis que oferim:

Atenció mèdica, suport psicològic i social

Àmbit:

Privat

Horari:

Atenció continuada les 24 h del dia. Horaris de visita adaptats a la normativa de la COVID-19 vigent

Ubicació:

Campus Sant Cugat. Pedro i Pons, 1. Planta 2. 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

 

 • Clínica
 • Instal·lacions
 • Missió
 • Equip
 • Model assistencial
 • Cura espiritual
 • Vull col·laborar
 • Contacte
Perquè tu ets tu mateix, fins al final

Per què Cuides UIC Barcelona?

unica-clinicaÚnica clínica específica de cures pal·liatives privada de Catalunya. 

 

instal·lacionsInstal·lacions innovadores i de qualitat, integrades en un entorn de l'Hospital Universitari General. 

 

clinica-universitariaClínica universitària de UIC Barcelona (recerca, compromís i transferència del coneixement).

 

serveis-exclusiusServei exclusiu i diferencial:  privat, assistència hospitalària i domiciliària, multidisciplinària, per a pacients en fase inicial de la malaltia o que es troben a l’etapa final de la vida.

 

Instal·lacions

 

L’activitat assistencial de Cuides UIC Barcelona es desenvolupa principalment a les instal·lacions de la clínica, ubicades a l’edifici de l’Hospital Universitari General de Catalunya. Tant les habitacions com els espais comuns i les sales de consulta s’han dissenyat per oferir un entorn confortable que s’allunyi de l’ambient hospitalari.

Les instal·lacions de la Clínica Cuides UIC Barcelona estan formades per.

 • 18 habitacions individuals, amb bany adaptat, llit d’acompanyant, nevera, caixa forta i televisió.
 • Espais comuns: una sala polivalent concebuda com a  sala d’estar i una altra sala polivalent destinada a activitats, amb taules i microones perquè les famílies també la puguin fer servir com a menjador. Totes dues sales es poden unir i convertir en una més gran si es requereix més espai.
 • Bany assistit amb banyera multifuncions que permet oferir al pacient un bany terapèutic com a mesura no únicament higiènica, sinó de relaxació.
 • Oratori: per a totes aquelles persones que necessitin un espai per recollir-se amb intimitat (servei d’agent pastoral).
 • Sala sensorial: espai equipat amb sistema d’imatge, so i llums per crear estímuls agradables que permetin una “desconnexió” ràpida del medi hospitalari tant als pacients com a les famílies en moments de dolor, ansietat o necessitat d’introspecció.
 • Despatxos i sales de treball per als professionals.

 

Missió

La clínica Cuides UIC Barcelona és una iniciativa de UIC Barcelona per oferir una assistència integral i de qualitat a les persones, els familiars i els cuidadors que es troben en moments de gran vulnerabilitat i patiment davant el diagnòstic d’una malaltia potencialment greu i amb pronòstic de vida limitat. Totes dues entitats comparteixen el compromís d’ajudar la societat mitjançant l’atenció a les persones, especialment en l’etapa final de la vida, la docència i la transferència del coneixement.

UIC Barcelona disposa d’una gran experiència en l’àmbit de les cures pal·liatives, gràcies a la recerca que fa la Càtedra WeCare de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, i a la docència impartida en el Grau en Medicina. Aquest coneixement i compromís amb les persones és l’origen i l’impuls de Cuides UIC Barcelona - Clínica Universitària de Suport en Malalties Avançades i Cures Pal·liatives. Tot l’equip humà de la Clínica té com a motor la voluntat d’acompanyar i donar suport als pacients i les seves famílies, i oferir una atenció de qualitat a les persones amb malalties complexes i progressives que suposen canvis en la qualitat de vida i en l’organització familiar i que acaben repercutint emocionalment en tots els membres.

El maneig de símptomes complexos és la nostra prioritat en qualsevol moment de la malaltia oncològica i no oncològica (malaltia crònica complexa), començant pel diagnòstic, moment en què l’angoixa i els símptomes que desencadenen la consulta hi són presents pràcticament sempre. Des de Cuides UIC Barcelona donem resposta a aquestes necessitats, mitjançant la nostra expertesa en el control simptomàtic i en el suport psicològic i social al llarg de tota la malaltia, mantenint un contacte proper i humà amb el pacient i la seva família, especialment en els moments de crisi però també en les etapes d’estabilitat.

Per donar aquesta atenció, Cuides UIC Barcelona té diversos dispositius assistencials destinats a l’atenció i l’acompanyament a persones amb malalties avançades des de l’àmbit clínic i domiciliari, així com en l’àmbit comunitari.

 

Equip

L’equip humà de Cuides UIC Barcelona està format per professionals de diverses disciplines com la medicina, la infermeria, la psicologia i el treball social.

Equip assistencial

Natalia de Iriarte Gay de Montellà
Directora mèdica de Cuides UIC Barcelona

Metgessa especialista en Medicina Interna (Hospital Universitari Vall d’Hebron, 2004-2009)

Facultativa a Unitat de Cures Pal·liatives (2009-2016) i hospitalització d’Oncologia (2016-2019) Hospital Universitari Vall d’Hebron. Doctora per la UAB (2013)

“Els primers anys com a resident a la Vall d’Hebron van despertar en mi una especial motivació cap a un acurat control del dolor i d’altres símptomes, que va fer que m’apropés així a les cures pal·liatives. La multidisciplinarietat, exhaustivitat en el control de símptomes, i sobretot, la immensa humanitat d’aquesta disciplina em van fascinar, per la qual cosa vaig aprofundir durant set anys en l’abordatge holístic del pacient oncològic. Més endavant vaig decidir ampliar els meus coneixements en oncologia com a metgessa adjunta a la planta d’hospitalització, i vaig poder d’aquesta manera fusionar les dues visions: la resolució de quadres clínics complexos com a internista, amb el domini del control de símptomes que havia adquirit al costat de  grans mestres pal·liativistes. Cuides UIC Barcelona suposa l’oportunitat de crear un nou model d’aliança entre una medicina d’alt nivell i una gran qualitat humana, tan necessària en la malaltia avançada. Fer de la persona, la seva família i els nostres professionals el millor equip per assolir la millor qualitat de vida”.
 

Mariona Guerrero Torrelles
Infermera

Diplomada en Infermeria per UIC Barcelona (2001). Màster en Urgències Hospitalàries (Universitat de Barcelona, 2010). Postgrau en Cures Pal·liatives (ICO- Universitat de Barcelona, 2011). Màster en Ciències de la Infermeria  (UIC Barcelona, 2012). Leadership course of EUPCA (European Association for Palliative Care) (European Palliative Care Academy2015), Doctorat en Recerca en Salut (UIC Barcelona, 2017).

“He treballat d’infermera assistencial a la Unitat d’Ictus de l’Hospital Clínic de Barcelona i, posteriorment, a les unitats de Medicina Interna i Oncologia de l’Hospital de Terrassa.

Em puc definir com una apassionada de la professió infermera, ja que tenir cura de les persones és quelcom imprescindible i primordial al final de la vida. Quan el procés de malaltia avança i és irreversible, la mirada pal·liativa procura la millor qualitat de vida i les cures més apropiades per assegurar el confort del pacient. En aquestes situacions el lideratge infermer és clau per assegurar la millor qualitat professional i humana a cadascuna de les persones que tractem.

 

Equip de Suport Psicosocial (EAPS)

Ingrid Ramo González
Psicòloga general sanitària

Màster en Psicologia Clínica i de la Salut (ISEP-2016). Postgrau en Atenció Psicosocial i Espiritual a Persones en Situació de Malaltia Avançada (UVIC-UCC-2019). Postgrau en Esquizofrènia i Demències (UAB-2006)

“Treballar amb gent gran em va fer descobrir les necessitats que sorgeixen arran d’una malaltia avançada amb especial impacte en l’etapa final de la vida. Moltes van més enllà de la dimensió psicològica i pertanyen a un àmbit més profund, l’existencial. També vaig poder comprovar la importància d’incloure la família o l’entorn afectiu significatiu com a eix de la intervenció. Això em va portar a desenvolupar la meva experiència en l’àmbit de les cures pal·liatives, oferint atenció psicològica i abordant les necessitats existencials de les persones durant les diferents etapes que comporta una malaltia complexa o de pronòstic de vida limitat.

Com a professional, crec en la importància de conjugar els coneixements tècnics amb aspectes que tenen a veure amb allò essencialment humà, tenint en compte que cada persona és única. I és des d’aquesta perspectiva des de la qual fem un abordatge interdisciplinari l’equip de Cuides UIC Barcelona”.

 

Sílvia Mateu Puig
Treballadora social

Màster en Envelliment: Prevenció i Atenció Integrada (UVIC-2011). Postgrau en Dinamització de Serveis Domiciliaris (URL-2004). Postgrau en Gestió de Residències i Serveis per a la Gent Gran (URL-2002). Postgrau en Intervenció Social en l’Àmbit de la Salut Mental (URL-2001). Màster en Counseling i Intervenció en Dol, Pèrdua i Trauma (IPIR)

“Al llarg de més de 19 anys d’experiència professional en àmbits diferents d’intervenció com el sociosanitari, els serveis socials i actualment el sanitari, he tingut l’oportunitat d’enriquir el meu aprenentatge i observar la importància de la integració en benefici de la persona. Amb els anys m’he anat  formant i adquirint experiència en aspectes clau com la necessitat de treballar en xarxa, la integració social i sanitària i la tendència cap a models d’atenció centrats en la persona. La meva trajectòria m’ha ajudat a transformar la meva mirada, adquirint una mirada més holística de la persona, una visió més àmplia amb una perspectiva preventiva  a través de la potenciació dels actius de la comunitat i de promoure programes de treball social comunitari”.

Gerència

María José Casas
Directora Gerent de Cuides UIC Barcelona

Màster Universitari en Gestió Sanitària (UIC Barcelona-2021). Màster en Atenció Centrada en la Persona en Entorns de Dependència i Discapacitat (UVIC-2015). Màster Universitari en Ciències de la Infermeria (UIC Barcelona-2014). Postgrau en Administració d’Empreses (UPF-2009)

“Més de vint-i-cinc anys dedicada al món de la gestió, tant en l’àmbit hospitalari com en el sector social, m’ha ofert una visió àmplia i global de tots dos sectors. En els últims anys he treballat per aconseguir una nova manera de gestionar les persones i les institucions intentant humanitzar la gestió, tenint cura de les persones (tant treballadors com persones ateses)  i alhora mantenint un equilibri entre les finances i una atenció d’alt nivell en qualitat assistencial.

Cuides UIC Barcelona representa la conjunció del meu aprenentatge en els sectors sanitaris, social i comunitari, dels quals m’he nodrit professionalment i que m’han permès tenir una visió integradora i col·laboradora necessària per al desenvolupament de projectes tan innovadors i necessaris com aquest”.

Model assistencial

El model assistencial de Cuides UIC Barcelona es caracteritza per:

 • Visió integral de la persona: es té cura de tots els vessants que requereixen atenció en aquest tipus de situacions, des del patiment físic fins a l’espiritual, passant per l’emocional i el psicològic.
 • Atenció centrada en la persona: tenim en consideració els valors i preferències del pacient en el moment d’establir el tractament, la teràpia o la cura dins d’un procés deliberatiu de presa de decisions compartides. Respecte a la intimitat i confidencialitat.
 • Assistència continuada en tot el procés de la malaltia: atenem el pacient durant la seva hospitalització i fem atenció continua ambulatòria (al mateix domicili o a consulta externa), mitjançant un seguiment presencial, telefònic o telemàtic i facilitem gestions de recursos socials i sanitaris.
 • Equip multidisciplinari: integrat per professionals de la medicina, la infermeria, la psicologia, el treball social, la fisioteràpia i la teràpia ocupacional, entre d’altres, que treballen a partir objectius comuns i de manera coordinada.
 • Planificació anticipada de decisions: el pacient, juntament amb la seva família i l’equip mèdic, pren les decisions sobre el tractament i la manera en què vol ser atès, de manera individualitzada i d’acord amb l’ètica assistencial. D’aquesta manera es garanteix la dignitat de la persona a través del respecte cap a les seves voluntats.
 • Qualitat i seguretat: la mesura de l’atenció realitzada i percebuda és l’eix bàsic de l’atenció assistencial de Cuides UIC Barcelona, tenint en compte les directrius de models de qualitat actuals. Vetllem perquè s’acompleixen aquells estàndards reconeguts internacionalment dins un centre d’excel·lència assistencial.
 • Participació de la comunitat: en aquelles persones i famílies amb un capital social o relacional feble es potenciarà, si escau, la participació de les xarxes de suport comunitari o de voluntariat especialitzat per tal d’afavorir vincles positius.
 • Recerca clínica i  transferència del coneixement: juntament amb l’activitat assistencial, Cuides UIC Barcelona porta a terme projectes de recerca fruit dels interrogants sorgits de l’activitat diària, alhora que aplica també els coneixements obtinguts, cosa que reverteix en una atenció al pacient i a la seva família més acurada.

Cuides UIC Barcelona ofereix assistència al pacient i a la seva família tant en l’àmbit mèdic i hospitalari a les instal·lacions de la Clínica com en l’àmbit psicosocial mitjançant l’Equip de Suport Psicosocial (EAPS).

L’EAPS dona suport psicosocial a aquelles persones en situació de malaltia crònica avançada per tal de garantir una atenció de qualitat , minimitzar l’impacte que pugui tenir en els pacients, reduir el malestar emocional que hi té associat  i facilitar l’adaptació als canvis propis de la malaltia. L’EAPS Cuides UIC Barcelona forma part de la xarxa d’EAPS de la Fundació “la Caixa”, que té actualment 44 equips presents a totes les comunitats autònomes.

L’assistència de Cuides UIC Barcelona es porta a terme mitjançant diferents serveis:

 • Clínica Cuides UIC Barcelona, espai hospitalari integrat dins de l’Hospital Universitari General de Catalunya.
 • Equip de suport a altres especialitats, que treballa oferint directrius i expertesa en el control de símptomes a tots els facultatius que ho necessitin dins l’Hospital Universitari General de Catalunya.
 • Consultes externes: atenció ambulatòria als pacients donats d’alta o primeres visites.
 • Atenció domiciliària: perquè el pacient mantingui el vincle amb els nostres professionals a casa seva, cercant el millor suport de tot l’equip.
 • Atenció al dol: tot el temps que les persones necessitin per ajudar a afrontar la pèrdua d’un ésser estimat.

 

Cura espiritual

Per a Cuides UIC Barcelona, la dimensió espiritual constitueix un dels pilars fonamentals dins les cures pal·liatives, que se centren en quatre àmbits: la cura espiritual, les cures físiques, les psicològiques i les emocionals.

En l’exploració de les necessitats espirituals en persones i les seves famílies que pateixen una malaltia greu, sovint trobem preguntes sobre el significat i el propòsit de la vida, les esperances, les pors (dels pacients, de les famílies i l’entorn). Per aquelles persones que donen un profund sentit religiós a aquests aspectes pot ser de gran utilitat disposar d’una persona que els entengui, els escolti i els ajudi en aquest moment de la seva vida.

Tot i que els membres de l’equip multidisciplinari de Cuides UIC Barcelona poden abordar les necessitats espirituals durant el procés de malaltia, la Clínica ofereix el Servei de Capellania per a l’atenció espiritual i l’administració dels sagraments als pacients i acompanyants que ho desitgin. El mossèn de Cuides UIC Barcelona està disponible per conversar i oferir el suport necessari a totes les persones, siguin religioses o no. Si es tracta d’una confessió religiosa diferent de la catòlica, el capellà podrà traslladar les demandes a les persones adients per contactar amb el seu referent religiós i així poder rebre l’atenció espiritual demanada.

Contacte de capellania

capellaniacuides@uic.es

Vull col·laborar

Voluntariat

Ser voluntari de Cuides UIC Barcelona  representa un compromís  cap a  les persones i una vocació de millora social. Les persones voluntàries ho són de manera altruista i desinteressada. A través del voluntariat de Cuides UIC Barcelona es pretén donar resposta a les necessitats concretes de les persones que acudeixen a la Clínica per millorar la qualitat de vida dels pacients, de les seves famílies i de la societat promovent la dignitat i l’autonomia de la persona.

Amb el voluntariat pretenem també sensibilitzar la societat potenciant valors universals .

Si vols formar part del nostre equip contacta amb: smateu@uic.es

El naixement de Cuides UIC Barcelona ha estat possible gràcies al suport i l’ajuda d’algunes institucions que han contribuït de manera altruista a impulsar el nostre projecte i difondre la nostra missió. Des de Cuides UIC Barcelona valorem molt la implicació i el compromís d’aquelles entitats i institucions que donen suport a projectes com el nostre i que treballen per transformar la societat i contribuir a fer un món millor.

El mur de reconeixement de donants, creat amb la col·laboració de l’artista Andreu Carulla, vol transmetre aquest agraïment sincer, d’una manera perenne i significativa. Es tracta d’una obra viva i dinàmica que ens agradaria que anés creixent amb la col·laboració de noves institucions i empreses que creguin en el nostre projecte i vulguin contribuir-hi.


Entitats col·laboradores

altregara   FBA  La caixa roviralta logo manifiesto

 

 

UIC Barcelona vol donar les gràcies a totes les entitats que han fet possible la nova clínica. A Cuides UIC Barcelona, hi ha un mur de donants, obra del dissenyador Andreu Carulla, que presideix l’entrada, i que parla de tots els que han contribuït en el projecte. L’obra està composta per una suma de discos de paper, que busquen representar un conjunt de núvols, i que s’inspiren en els colors del cosmos. La instal·lació utilitza un sistema inèdit que insereix tecnologia LED dins de paper de cotó reciclat. “Ens hem inspirat en moments introspectius que ens ofereix la naturalesa, com l’observació del cel nocturn o d’una posta de sol. La visió del cel, de la lluentor de les estrelles, et fa sentir petit i gran alhora i, d’alguna manera, et permet entendre que ets part d’alguna cosa molt superior”, explica l’artista. El nucli dels discos reprodueix sobre fusta frases inspiradores que conviden a la pausa i a la reflexió i que s’entremesclen amb els noms de les entitats que han contribuït, mitjançant les seves donacions, a la posada en marxa de la clínica.

Contacte

Si vols informació sobre els nostres serveis:

clinicacuides@uic.es
T. +34 935 042 013

Ubicació

Campus Sant Cugat
Pedro i Pons, 1. Planta 2
08195 Sant Cugat del Vallès
Barcelona

El seu accés és fàcil a través de les autopistes més properes i els Ferrocarrils de la Generalitat:

Autopista
Túnels de Vallvidrera, Sortida 10
St. Cugat - Mirasol

Tren

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Linia S1 (direcció Terrassa)
Estació Hospital General de Catalunya