Universitat Internacional de Catalunya

Eduroam

Presentació

eduroam (contracció d’education roaming) és el servei mundial de mobilitat segura desenvolupat per a la comunitat acadèmica i de recerca. El servei permet que estudiants, investigadors i personal de les institucions participants tinguin connectivitat sense fil a Internet al campus propi i en altres institucions que participen en la iniciativa eduroam. 

UIC Barcelona col·labora en el projecte eduroam i ofereix, d’aquesta manera, accés a Internet, tant als usuaris propis com als d’altres institucions participants en el projecte, mitjançant la coordinació i supervisió del CESCA, que fa l’enllaç tècnic i administratiu entre les diferents institucions que formen part del projecte.

En els enllaços següents trobareu més informació sobre el projecte eduroam i les institucions que hi participen:

Com connectar-se?

Serveis oferts

Normativa