• Rànquings
 • Rendiment acadèmic
 • Satisfacció dels alumnes
 • Inserció laboral
 • Alumnes UIC internacional
 • Alumnes fora de Catalunya
 • Alumnes programes mobilitat

Posició en els principals rànquings internacionals

Times Higher Education World University Rankings
801-1000/1.904
Posició Mundial
=17/56
Posició Espanya

Times Higher Education World University Rankings proporciona una classificació de les millors universitats del món, n’avalua l’acompliment a través dels indicadors següents que s'agrupen en cinc pilars: la docència (entorn d'aprenentatge), l’entorn de la recerca (Productivitat, Reputació, Ingressos), la Qualitat de la recerca (Impacte de la cita, Pes de la recerca, Investigació d’excel.lència, Influència de la investigació), la Perspectiva internacional (personal, estudiants i recerca) i  la Indústria (Ingressos de la Indústria i Patents).

Times Higher Education World University Rankings continua sent el rànquing internacional líder que sustenta l'excel·lència en l'educació superior. Aquest any, s'ha publicat una classificació de 1.904 institucions de 108 països sobre la base d’una participació de más de 2.673 institucions d'Educació Superior i recerca a escala mundial.

Els resultats de UIC Barcelona al THE World University Rankings 2024 classifiquen la Universitat Internacional de Catalunya en les posicions següents:

 • Classificació mundial: 801-1000 de 1904
 • Classificació nacional: = 17 de 56

Llegeix la notícia.

Rank times

Times Higher Education Young University Rankings
201-250 /673
Posició Mundial
8-16/32
Posició Espanya

Times Higher Education Young University Rankings proporciona una classificació de les millors universitats del món que es van fundar a partir del 1974 fins a l'actualitat. Es basa en divuit indicadors d'acompliment, els mateixos utilitzats en el Times Higher Education World University Rankings, agrupats en cinc pilars: docència, qualitat de la recerca, entorn de la recerca, ingressos de la indústria i perspectiva internacional, ajustant les ponderacions per donar menys pes a la reputació. 

Els resultats de UIC Barcelona a THE Young University Rankings 2024 classifiquen la Universitat Internacional de Catalunya en les posicions següents:

 • Classificació mundial: 201-250 de 673
 • Classificació nacional: 8-16 de 32

Llegeix la notícia.
the

Times Higher Education World University Rankings per matèries
601-800/1059
Posició Mundial Àmbit Clínica i Salut
=801+/997
Posició Mundial Àmbit Ciències Socials

Times Higher Education World University Rankings by Subject proporciona una classificació de les millors universitats del món per àmbits, que cobreix onze àrees temàtiques i proporciona una descripció general dels millors llocs del món per estudiar una disciplina escollida.

Els onze àmbits són arts i humanitats, negocis i economia, clínica i salut, ciències de la informàtica, educació, enginyeria, dret, ciències de la vida, ciències físiques, psicologia i ciències socials.

La metodologia utilitzada en el World University Rankings by Subject es basa en els mateixos divuit indicadors d'acompliment utilitzats en el World University Rankings agrupats en cinc pilars: ensenyament, entorn de recerca, qualitat de la recerca, indústria i perspectiva internacional, que es recalibren per adaptar-se a cada àmbit (subject) de manera individual.

UIC Barcelona ha estat classificada en els àmbits de Clínica i Salut i  Ciències Socials. Les disciplines que s’inclouen en l’àmbit de Clínica i Salut són  Medicina, Odontologia, i altres relacionats amb la salut i  a l’àmbit de Ciències Socials, les disciplines que s’inclouen són Comunicació i Mitjans, Política i Estudis Internacionals (inclòs estudis de desenvolupament), Sociologia i Geografía.

Els resultats de UIC Barcelona als àmbits de Clínica i Salut i Ciències Socials del rànquing THE World University Rankings by Subject 2024 classifiquen a la Universitat Internacional de Catalunya en les posicions següents:

Clínica i Salut

 • Classificació mundial: 601-800 de 1059
 • Classificació nacional: 15-38 de 43

Ciències Socials

 • Classificació mundial: =801+ de 997
 • Classificació nacional: =38+ de 44

Llegeix la notícia.

Rank times

QS World University Rankings: Europe
374/684
Posició Europea
32/44
Posició Espanya

QS World University Rankings: Europe 2025 és un rànquing que se centra exclusivament en universitats europees i n’analitza les àrees de “Recerca”, “Ocupabilitat”, “Aprenentatge”, “Compromís Global i “Sostenibilitat”, centrant-se especialment en l'intercanvi i la internacionalització, dues mètriques fonamentals a Europa, i introdueix un nou indicador que és la diversitat dels estudiants internacionals.

Les mètriques utilitzades per analitzar les diferents àrees que componen la universitat segons la metodologia d’aquest rànquing són: 

 • Recerca:
  • Reputació acadèmica 
  • Citacions per article
  • Articles per professor
 • Ocupabilitat:
  • Reputació ocupabilitat
  • Resultats d’ocupabilitat
 • Aprenentatge:
  • Ràtio professor-estudiant
 • Compromís Global:
  • Xarxa internacional de recerca
  • Professorat internacional
  • Diversitat d’estudiants internacionals
  • Estudiants internacionals d’intercanvi que venen
  • Estudiants internacionals d’intercanvi que surten
 • Sostenibilitat
   

Els resultats de UIC Barcelona al QS World University Rankings: Europe 2025 classifiquen la Universitat Internacional de Catalunya en les posicions:

- Classificació europea: 374 de 684
- Classificació nacional: 32 de 44
 

Visitar Metodologia

Llegeix la notícia

qs europe 2025
QS World University Rankings by Subject - Odontologia
46/100
Posició Mundial
2/3
Posició Espanya

QS World University Rankings by Subject és un rànquing que classifica les millors institucions del món en 54 matèries distribuïdes en cinc àrees: “Arts i Humanitats”, Enginyeria i Tecnologia, Ciències de la Vida i Medicina, Ciències Naturals i Ciències Socials i Gestió. El total de les millors institucions varia segons la matèria, en el cas d’Odontologia classifica en 80 les millors institucions del món.

En el rànquing QS-WUR by Subject s’analitzen les diferents àrees i disciplines a través dels indicadors de reputació entre acadèmics i ocupadors, i la quantitat i impacte de la seva recerca i aquests es recalibren per adaptar-los a cada àrea i disciplina de manera individual, atès que la recerca i la publicació varien significativament entre les diferents disciplines acadèmiques.

Els indicadors utilitzats en aquest rànquing per mesurar la reputació acadèmica i ocupadors i la recerca són:

 • A nivell reputació:
  • Reputació acadèmica: valoració dels acadèmics sobre els diferents àmbits de les universitats. 
  • Reputació ocupadors: valoració dels ocupadors sobre les diferents universitats a través dels treballadors contractats. 
 • A nivell recerca:
  • Citacions: citacions de recerca per article en un període de cinc anys.
  • H-index: l’índex es basa en el conjunt dels articles més citats de l’acadèmic i el nombre de citacions que ha rebut en altres publicacions. 
 • A nivell Internacional:
  • IRN (International Research Network): és un indicador que mesura la diversitat geogràfica i riquesa de les associacions internacionals de recerca d'una institució.

Atès que la recerca i les taxes de publicació varien significativament entre les àrees i disciplines acadèmiques, QS World University Rankings by Subject aplica una ponderació diferent dels indicadors anteriors en cada matèria.

Els resultats de UIC Barcelona en QS World University Rankings by Subject 2024 classifiquen la Universitat Internacional de Catalunya en la matèria Odontologia en les posicions següents:

- Classificació mundial: 46 de 100
- Classificació nacional: 2 de 3

Visitar Metodologia

Llegeix la notícia

qs 

QS World University Rankings: Sostenibilitat
751-760/1397
Posició Mundial
=30/38
Posició Espanya

QS World University Rankings: Sostenibilitat, rànquing dissenyat específicament per avaluar les universitats en funció de l'Impacte Social, l'Impacte Mediambiental i la Governança.

La metodologia del rànquing internacional QS WUR: Sostenibilitat, analitza la universitat a través de tres àmbits: “Impacte Mediambiental”, que es mesura a través dels indicadors d'educació mediambiental, investigació mediambiental i sostenibilitat del medi ambient; “Impacte Social” que mesura l'impacte del compromís d'una universitat amb indicadors com la igualtat, empleabilitat i associacions amb la indústria i la millora del benestar i salut i, finalment, “Governança” que avalua si la universitat té una sòlida governança a través de la transparència a la presa de decisions, cultura organitzacional ètica, representació estudiantil en òrgans de la universitat i transparència financera entre altres.

Els resultats d'UIC Barcelona a QS World University Rankings: Sostenibilitat 2024 classifiquen la Universitat Internacional de Catalunya en les posicions següents:

 • Classificació mundial: 751-760 de 1.397
 • Classificació nacional: =30 de 38

Llegeix la notícia

QS World University Rankings
GRAS - Odontologia i Ciències Orals
=151-200/300
Posició Mundial
=3/8
Posició Espanya

El Shanghai Ranking’s. Global Ranking of Academic Subjects 2023 és un rànquing que classifica les millors institucions del món en 55 matèries distribuïdes en cinc àrees: ciències naturals, enginyeria, ciències de la vida, ciències mèdiques i ciències socials. El total de les millors institucions varia segons la matèria, en el cas de “Dentistry and Oral Sciences” classifica en 300 les millors institucions del món.

Aquest rànquing analitza unes 5.000 institucions en educació superior.

Cada matèria es valora segons cinc indicadors:

 • (Q1): Nombre de publicacions d’una institució d’una mateixa matèria en el període 2018-2022.
 • (CNCI): Impacte de les citacions normalitzades per la disciplina en el període 2018-2022.
 • (IC): Col·laboració internacional en les publicacions en el període 2018-2022.
 • (TOP): Nombre d’articles publicats en les principals revistes sobre una matèria acadèmica durant el període 2018-2022.
 • (Award): Nombre total del personal d’una institució premiat en una matèria acadèmica des de 1991.

Metodologia

Els resultats de UIC Barcelona al Global Rànquing of Academic Subjects 2023 classifiquen a la Universitat Internacional de Catalunya en la matèria “Dentistry and Oral Sciences” en les posicions següents:

 • Classificació mundial: =151-200 de 300.
 • Classificació nacional: =3 de 8.

Llegeix la notícia.

Shanghai Ranking

U-Multirank
121/1.103
Posició Europea
12/76
Posició Espanya

U-Multirank ha publicat en aquesta 9a edició els resultats d’unes 2.200 universitats de 96 països i inclou un rànquing institucional i un altre per àmbits de coneixement amb 30 àrees temàtiques que han estat avaluades en aquesta edició.

En el marc de la 9a edició d’U-Multirank, un projecte promogut i finançat per la Unió Europea, la Fundació Bertelsmann i el Banc de Santander i elaborat per un consorci liderat pel professor Dr. Frans van Vught de Vuhold BV, el professor Dr. Frank Ziegele del Centre for Higher Education (CHE) i altres entitats que formen part del consorci com són el Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) i la Fundación CYD.

U-Multirank es basa d'indicadors dividits en les dimensions: ensenyament i aprenentatge, recerca, transferència de coneixement, orientació internacional i contribució al desenvolupament regional.

La Fundació CYD col·labora en la recollida de dades del sistema universitari espanyol i aprofita part dels indicadors per a la confecció posterior del seu propi rànquing.

La metodologia d’U-Multirank és ser una eina multidimensional per comparar la qualitat de les institucions d’educació superior i qualifica el rendiment i l’acompliment de cada universitat en una graduació que va des de A (“molt bo”), B (“bo”), C (“mitjà”), D (“per sota de la mitjana”) fins a E (“feble”).

U-Multirank es basa en diferents fonts per obtenir les dades subministrades per les mateixes institucions, bases de dades bibliomètriques com la Web of Science i de patents internacionals i de bases de dades nacionals com el SIIU.

En aquesta 9a edició, UIC Barcelona es troba en la posició 121 de les 1.103 universitats europees participants i a la posició 12 de 76 universitats espanyoles.

Multirank

uniRank
2.660/13.900
Posició Mundial
62/76
Posició Espanya

uniRank és un directori internacional d'educació superior líder i el motor de recerca que ofereix ressenyes i classificacions de més de 13.900 universitats oficialment reconegudes en 200 països.

Unirank inclou institucions d'educació superior de tot el món amb els requisits següents:

 • Estan oficialment reconegudes, autoritzades i/o acreditades per organismes nacionals o regionals.
 • Estan oficialment autoritzades per atorgar graus d'almenys 4 anys i/o postgraus.
 • Proporcionen cursos d'educació superior principalment en un format tradicional d'educació presencial i no a distància.

Unirank University Ranking figura en el rànquing mundial d'universitats segons l'Observatori IREG sobre classificació acadèmica i excel·lència. No és un rànquing acadèmic sinó un rànquing universitari basat en el web amb l'objectiu de proporcionar una classificació global aproximada d'universitats del món en funció de la presència que tenen al web i el prestigi en termes de trànsit estimat, confiança i popularitat d'enllaços de qualitat. Aquestes dades ajuden els estudiants internacionals i el personal acadèmic a comprendre com de popular és una institució d'educació superior específica en un país estranger.

La font de la dada d'UniRank University Ranking es basa en un algoritme que inclou 5 mètriques web imparcials i independents extretes de 4 fonts de web intelligence:

 • Moz Domain Authority
 • Alexa Global Rank
 • SimilarWeb Global Rank
 • Majestic Referring Domains
 • Majestic Trust Flow

Les dades de mètriques web es recopilen la mateixa setmana per minimitzar les fluctuacions temporals i maximitzar la comparabilitat.

UniRank ofereix rànquings per països, Espanya té una classificació de 76 universitats.
Nombre d'institucions classificades: 200 a escala mundial i 76 a escala nacional.

Classificació UIC Barcelona edició 2024

Posició mundial: 2.660
Posició nacional: 62

Des de 2018 Unirank publica quatre nous rànquings universitaris destinats a avaluar la presència i popularitat de les institucions d'educació superior a les xarxes socials en les dues plataformes socials principals:

 

UniRank Twitter University Ranking

Aquest rànquing proporciona informació sobre l'adopció de la plataforma social Twitter entre les institucions d'educació superior i porta a la llista més completa d'universitats i escoles amb presència oficial a Twitter. L’objectiu és proporcionar un índex de popularitat de cada universitat en la plataforma Twitter basat en el nombre total de seguidors, no té la intenció de classificar les institucions d'educació superior per la seva qualitat educativa o el nivell acadèmic dels serveis prestats.

Actualment, 8.399 d'un total de 13.888 institucions d'educació superior al món, incloses en la base de dades de UniRank, han adoptat una pàgina institucional oficial de Twitter.

Resultats edició 2024 Universitat Internacional de Catalunya:
Posició nacional: 52 de 76 universitats espanyoles amb 16.245 seguidors.

 

UniRank Facebook University Ranking

Aquest rànquing proporciona informació sobre l'adopció de la plataforma social Facebook entre les institucions d'educació superior i porta a la llista més completa d'universitats i col·legis amb presència oficial a Facebook. L’objectiu és proporcionar un índex de popularitat de cada universitat a la plataforma Facebook basat en el nombre total de likes, no té la intenció de classificar les institucions d'educació superior per la seva qualitat educativa o el nivell acadèmic dels serveis prestats.

Actualment, 13.531 d'un total de 13.888 institucions d'educació superior al món, incloses en la base de dades de UniRank, han adoptat una pàgina institucional oficial de Facebook.

Resultats edició 2024 Universitat Internacional de Catalunya:
Posició nacional: 31 de 76 universitats espanyoles amb 35.599 seguidors.

unirank

Ranking Web of Universities
1.616/11.992
Posició Mundial
613/5.987
Posició Europea
55/279
Posició Espanya

Juliol 2024*

Ranking Web of Universities és un sistema de classificació per a les universitats que té l'objectiu de fomentar la presència acadèmica al web, donant suport a iniciatives d’Open Access que augmentin la difusió del coneixement científic i cultural que generen les universitats.

La metodologia es basa en els indicadors següents: presència (suspès), impacte (50%), obertura (10%) i excel·lència (40%). Es publica dues vegades a l’any, al gener i al juliol.

Nombre total d'institucions classificades: 11.992.

Nombre d'institucions classificades a Espanya: 279.

Nombre d'institucions classificades a Europa: 5.987.

 

IndicadorPosició
Impacte2.582
Obertura1.948
Excel·lència1.854

 

Ranking Web Of Universities

University Ranking by Academic Performance (URAP)
1.826/3000
Posició Mundial
50/64
Posició Espanya

University Ranking by Academic Performance (URAP) té com a objectiu ajudar les universitats a identificar àrees potencials de progrés a través de 6 indicadors específics d'exercici acadèmic basats en la qualitat, quantitat i internacionalitat de les publicacions. El pes de cada indicador és distribuït de la següent manera.

Article: 21%

Total Documents: 10%

Cites: 21%

Total impacte d'articles: 18%

Total impacte de cites: 15%

Col·laboració internacional: 15%

Els resultats de UIC Barcelona per indicador:

UniversitatPaísArticleCitesTotal DocumentsTotal impacte articlesTotal impacte citesCol·laboració internacionalTotal
Universitat Internacional de CatalunyaSPAIN27,9545,0619,5330,0831,1832,22186,74

Posició de UIC Barcelona a nivell nacional: 50/64 universitats

Posició de UIC Barcelona a nivell mundial: 1.826/3000 universitats

Els resultats per matèries :

Odontologia

Els resultats de UIC Barcelona per indicador:

UniversitatArticleCitesTotal DocumentsTotal impacte articlesTotal impacte citesCol·laboració internacionalTotal
Universitat Internacional de Catalunya43,8063,1219,9554,1046,4347,56274,95

Resultats UIC Barcelona a nivell nacional: 4/6 universitats

Resultats UIC Barcelona a nivell mundial: 141/250 universitats

Medicina i Ciències de la Salut

Els resultats de UIC Barcelona per indicador:

UniversitatArticleCitesTotal DocumentsTotal impacte articlesTotal impacte citesCol·laboració internacionalTotal
Universitat Internacional de Catalunya63,2363,0730,0454,0645,0445,14300,57

Resultats UIC Barcelona a nivell nacional: 32/63 universitats

Resultats UIC Barcelona a nivell mundial: 822/2000 universitats

Metodologia

URAP - University Ranking by Academic Academic Performance

 

URAP

Nature Index

El Nature Index és una base de dades obertes d'afiliacions d'autors i relacions institucionals. L'Index rastreja les contribucions als articles d'investigació publicats en 82 revistes de ciències naturals d'alta qualitat, elegides en funció de la reputació d'un grup independent d'investigadors.

El Nature Index proporciona recomptes absoluts i de percentatge fraccional de la publicació d'articles a nivell institucional i nacional i, com a tal, és un indicador de la producció i col·laboració d'investigació d'alta qualitat a nivell mundial.

Les dades en el Nature Index s'actualitzen regularment, i fan referència al període de l'1 de gener al 31 de desembre de l'anualitat anterior a cada any de publicació disponible sota una llicència Creative Commons a nature.com/nature-index/.

Posició Espanya

2023 tables: Institutions - academic | Annual tables | Nature Index

Resultats UIC Barcelona

Universitat Internacional de Catalunya (UIC) | Productos de la institución | Índice de la Naturaleza (nature.com)

 

Nature Index

Scimago Institutions Rankings (SIR)
=1.889/4.762
Posició Mundial
59/76
Posició Espanya

El Scimago Institutions Rankings (SIR) és un rànquing que analitza els resultats de recerca de les universitats i institucions de recerca en l’àmbit mundial i les classifica segons un indicador compost que combina tres conjunts diferents d’indicadors basats en el rendiment de la recerca, els resultats de la innovació i l’impacte social mesurat per la visibilitat que tenen al web. Aquest rànquing té com a font la base de dades Scopus.

El càlcul es genera cada any a partir dels resultats obtinguts durant un període de cinc anys que finalitza dos anys abans de l’edició del rànquing.

Scimago classifica UIC Barcelona en les posicions següents:

 • Mundial: =1889 / 4.762
 • Europa occidental:  551 / 754
 • Nacional: 59/76

Scimago Institutions Rankings (SIR) by subject

Odontologia

Mundial: 111/627

Europa Occidental: 41/151

Nacional: 6/17

Medicina

Mundial: =1.762/2.758

Europa Occidental: 463/561

Nacional: 54/67

Psicologia

Mundial: =1147/1956

Europa Occidental: =436/557

Nacional: 57/67

Arts i Humanitats

Mundial: 1159/1975

Europa Occidental: 442/558

Nacional: 58/66

Negocis, Adminsitració i Comptabilitat

Mundial: =1599/2.514

Europa Occidental: 502/603

Nacional: 60/65

Ciències ambientals

Mundial: =2.592/3.546

Europa Occidental: 572/617

Nacional: 69/71

Bioquímica, Genètica i Biologia Molecular

Mundial: 1.572/2946

Europa Occidental: 444/533

Nacional: 53/59

Ciències Socials

Mundial: 1.426/3.224

Europa Occidental: 474/667

Nacional: 59/73

Scimago

​​​​​​​Best Global Universities Rankings
1.801/2460
Posició Mundial
585/715
Posició Europea
54/59
Posició Espanya

The Best Global Universities és un rànquing internacional elaborat per la revista U.S. News & World Report que analitza institucions d'Educació Superior a més de 100 països i en base a 13 indicadors que mesuren l'exercici de la recerca global de cadascun. El proveïdor de dades és Clarivate.

Classificació UIC Barcelona

A nivell mundial: 1801 de 2460 universitats

A nivell europeu: 585 de 715 universitats

A nivell nacional: 54 de 59 universitats

Best Global 2022

UI GreenMetric World University Ranking on Sustainability
260/1183
Posició Mundial
13/29
Posició Espanya

UI GreenMetric World University Ranking on Sustainability és una iniciativa d’Universitas Indonesia que es va dur a terme per primera vegada l’any 2010.

L’objectiu d’aquest rànquing és mesurar la situació actual i les polítiques relacionades amb el campus verd i la sostenibilitat a les universitats a escala mundial mitjançant una enquesta en línia en la qual es recull la informació en sis pilars:

 1. Entorn i infraestructura (SI) (15 %)
 2. Energia i canvi climàtic (CE) (21 %)
 3. Residus (WS) (18 %) 
 4. Aigua (WR) (10 %)
 5. Transport (TR) (18 %)
 6. Educació i recerca (ED) (18 %)

La Universitat Internacional de Catalunya ha estat classificada en el rànquing mundial en la posició 260 de 1.183 universitats i a nivel nacional en la posició 13 de les 29 universitats espanyoles.

Consulteu-ne els resultats aquí.

Llegeix la notícia.

GreenMetric World University Ranking

Posició en els principals rànquings nacionals

Ranking CYD

=13/81

Resultats globals

 

1/17
Àmbit Odontologia
9/38
Àmbit de Medicina
2/47
Àmbit Infermeria

En aquesta 11a edició del Rànquing CyD, hi han participat 81 universitats espanyoles (de les quals 48 són públiques i 33 són privades).

El Rànquing CyD, amb un enfocament multidimensional, ofereix indicadors per mesurar i comparar el rendiment de les universitats en les seves diferents àrees d'activitat mitjançant l'anàlisi d'indicadors, 36 en l’àmbit institucional, classificats per grups de rendiment (alt, intermedi i reduït) i agrupats en sis dimensions: Ensenyament i Aprenentatge; Recerca; Transferència de Coneixement; Orientació Internacional; Contribució al Desenvolupament Regional i Inserció Laboral (aquest últim en el rànquing d’Àmbits).

El Rànquing CyD permet mesurar i comparar el rendiment de les universitats en dues categories:

Categoria institucional.
Ofereix l'anàlisi en el conjunt de la universitat.

Categoria d’àmbits de coneixements.
Ofereix l'anàlisi del conjunt de titulacions de grau i màster que pel seu grau d'homogeneïtat conformen un determinat àmbit temàtic. En aquesta edició UIC Barcelona ha participat en els àmbits d'Odontologia, Medicina, Infermeria, Psicologia i Fisioteràpia.

El Rànquing CyD, encara que no ofereixi una posició única de cada universitat, ordena en funció del nombre d'indicadors que han obtingut un rendiment alt, intermedi i reduït. UIC Barcelona, en aquesta 11a edició, ha destacat pel seu nombre elevat d'indicadors d'alt rendiment:

En la categoria institucional, UIC Barcelona ocupa la posició =13 de 81 universitats espanyoles i destaca en la dimensió de "Contribució a al Desenvolupament Regional".

Resultats globals

En la categoria d’àmbit de coneixement, UIC Barcelona destaca:

 • Àmbit d’Odontologia ocupa la 1ª posició de 17 universitats espanyoles
 • Àmbit de Medicina ocupa la 9ª posició de 38 universitats espanyoles
 • Àmbit d’Infermeria ocupa la 2ª posició de 47 universitats espanyoles

Resultats globals per àmbit.

Llegeix la notícia.

Ranking CYD

U-Ranking
=5/11
Nivell Global. U-Ranking
=28/32
Nivell Global. U-Ranking Volum

L’U-Ranking d’universitats espanyoles (indicadors sintètics del sistema universitari espanyol) és un projecte conjunt de la Fundació BBVA i l’IVIE (Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques). A la 12ª edició 2024 s'analitzen un total de 70 universitats, 48 públiques i 22 privades, cobrint el 98% del Sistema Universitari Espanyol en termes de nombre d'estudiants de grau i analitza més de 3.500 graus oficials. Els resultats es presenten en dos formats diferents:

 • L’U-Ranking, que classifica les universitats segons el seu rendiment-docent i de recerca i innovació- segons la dimensió de la institució per fer-les comparables.
 • L’U-Ranking Volum, que classifica les universitats segons el volum total de resultats- docents i de recerca i innovació de les universitats espanyoles- i, per tant, la dimensió de la universitat juga un paper en la mateixa juntament amb el rendiment de cada institució. 

Les dues dimensions que s’analitzen en aquest rànquing són: docència i investigació i innovació.

U-Ranking UIC Barcelona resultat global 

Universitat

Nivell

índex

UIC Barcelona

5

1,1

(1) Distingint 11 nivells

U-Ranking UIC Barcelona resultats per dimensions

Dimensió

Nivell

Índex

Docència 1

3

1,1

Recerca i innovació 2

8

1,1

(1) Distingint 6 nivells
(2) Distingint 17 nivells

U-Ranking Volum UIC Barcelona, resultat global

Universitat

Nivell

Índex

UIC Barcelona

28

0.4

(1) Distingint 32 nivells

U-Ranking Volum UIC Barcelona resultats per dimensions 

Dimensió

Nivell

Índex

Docència 1

26

0.4

Recerca i innovació2

31

0.4

(1) Distingint 29 nivells
(2) Distingint 34 nivells


Informe U-Ranking 2024
 

u-ranking

Fundación HAZ
1/26 Universitats privades
Transparents

La Fundación HAZ té per objectiu impulsar el bon govern, la transparència, la rendició de comptes i l’impacte social de les institucions, basant-se en el fet que la informació de la web sigui:

 • Visible: la informació s’ha de poder captar de manera senzilla.
 • Accessible: la informació s’ha de poder captar de manera fàcil sense permisos.
 • Actualitat: la informació ha d’estar al dia.
 • Integralitat: la informació ha de ser completa.

Es distingeixen 25 indicadors, per les universitats privades, que avaluen la transparència de la universitat en tres categories amb les següents puntuacions:

 • Transparent: universitats privades que compleixen almenys 38 dels 50 punts de transparència entre els que s'han d'incloure els indicadors d'estats financers i informe d'auditoria.
 • Translúcids: universitats privades que compleixen al menys 25 dels 50 punts de transparència.
 • Opacs: universitats privades que tenen menys de 25 punts de transparència.

UIC Barcelona es troba en el grup dels transparents; compleix 50 dels 50 punts de transparència i obté el segell T de Transparente ***.

Llegeix la notícia.

universidades 2023

Fundación HAZ

Dyntra
39/77
Universitats espanyoles
2/27
Universitats espanyoles privades

Dynamic Transparency Index (Dyntra) té com a objectiu mesurar la informació pública de governs, administracions públiques, partits polítics, càrrecs electes i els diferents actors socials d’una manera dinàmica, eficient, transparent i oberta. S’ha elaborat un estudi sobre la transparència pública de les universitats espanyoles basat en l’avaluació del nivell de transparència d’aquestes a través de la metodologia Dyntra.

Metodologia

Analitza la transparència de les universitats a través de 169 indicadors agrupats en cinc grups diferenciats: 1. Transparència institucional; 2. Comunicació pública; 3. Participació i col·laboració ciutadana; 4. Transparència economicofinancera; 5. Transparència en la contractació de serveis.

 

Indicador2024
Global92 de 169 indicadors (54,44%)
Transparència institucional55 de 84 indicadors (65,48%)
Comunicació pública18 de 25 indicadors (72%)
Participació i col·laboració ciutadana13 de 21 indicadors (61,9%)
Transparència economicofinancera4 de 20 indicadors (20%)
Contractacions de serveis2 de 19 indicadors (10,53%)

Llegeix la notícia

Dyntra

Llista Forbes: les 25 millors universitats 2024

La Universitat Internacional de Catalunya entra a la llista de les 25 millors universitats d’Espanya, segons l’edició espanyola de la revista Forbes.

En aquesta edició, han convidat a participar a les 86 universitats registrades pel Sistema Integrat d’Informació Universitària (SIIU), del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, de les quals només 25 han destacat en aquest llistat.

A través d’aquest llistat s’avalua el contingut curricular, la diversitat, l’equilibri entre recerca i preparació dels alumnes per a la vida laboral, les oportunitats laborals en acabar la carrera, el prestigi percebut pels alumnes, el networking i la internacionalització.

Els criteris d’avaluació per a aquest llistat han estat analitzats per un comitè internacional d’experts en educació superior.

Els indicadors es divideixen en cinc blocs: preu i accessibilitat (10 %), experiència de l’alumnat (30 %), preparació per a la vida laboral (30 %), qualitat del professorat i de la investigació (15 %) i perspectiva internacional (15 %).

Per a l’anàlisi de la llista Forbes: Les 25 millors universitats 2024, Forbes s’ha basat en les dades del Baròmetre d’ocupabilitat i ocupació universitària, de l’Observatori d’ocupabilitat i ocupació universitàries, les estadístiques i indicadors del SIIU, així com de les dades recollides per les mateixes universitats mitjançant un formulari amb més de 50 preguntes.

Llegeix la notícia.

El Mundo 2024: rànquing "50 carreres"
2a posició en la seva categoria
Grau en Odontologia

El rànquing analitza els cinquanta graus més populars entre els estudiants i les cinc millors universitats per cursar-los. Per elaborar aquest informe, el diari analitza detalladament 25 criteris de selecció, l’opinió de 2.000 professors i altres estudis externs (rànquings internacionals i informes de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació, entre d’altres).

UIC Barcelona apareix novament en el rànquing de les millors universitats espanyoles que realitza el diari El Mundo. En concret, el Grau en Odontologia es manté entre els dos millors de la seva categoria.

El Mundo destaca especialment de la Facultat d’Odontologia la Clínica Universitària d’Odontologia i les seves instal·lacions equipades amb les tecnologies més avançades.

Llegeix la notícia.

El Mundo 2024: rànquing "250 màsters"
3a posició en la seva categoria
Màster International Cooperation Sustainable Emergency Architecture
4a posició en la seva categoria
Master’s Degree in Periodontology

El rànquing de millors màsters d'El Mundo, analitza els 250 programes de màster de diverses universitats i escoles de negocis en 50 especialitats. A cada categoria s'inclouen les cinc millors universitats que imparteixen els millors màsters, també inclou una guia completa de MBA amb les millors escoles de negocis que els ofereixen.

Per elaborar-lo s'han analitzat 25 criteris de selecció, dividits segons la demanda del màster, els recursos humans, el pla d'estudis, els resultats i els mitjans materials.


Taxa d’ocupació edició 8a AQU
93,75 %
Graus
90,79 %
Màsters
100 %
Doctorats

Accions

El Departament d’Alumni & Careers de la Universitat Internacional de Catalunya té l’objectiu d’establir els ponts necessaris que permetin als nostres graduats incorporar-se al mercat laboral, és per això que fa durant tot el curs diferents accions per aconseguir-ho:

Comunitat Alumni

 • Formació continuada “Lifelong Learning”
 • Mentoria

Carreres professionals

 • Career Center: Disposem d’un portal de feina que ens permet acostar les ofertes laborals de diferents graus als nostres estudiants i alumni, i facilitar-los la integració al mercat laboral nacional i internacional. 
 • Orientació en la cerca de feina: Es fa assessorament per a la millora de les eines de cerca de feina a través de sessions personalitzades.
 • Career coaching: Acompanyament personal per a l’assoliment d’objectius professionals, transició laboral i millora de l’ocupabilitat.
 • Formació per a la inserció laboral: Xerrades, conferències, formacions per millorar la cerca de feina i l’ocupabilitat. 
 • Assessorament continuat: (legal, altres..)

Resultats

D’altra banda, la Universitat Internacional de Catalunya col·labora amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) en la realització de l’enquesta d’inserció laboral, per obtenir dades i evidències fiables sobre el grau d’ocupabilitat dels titulats en les activitats d’Educació Superior (graus, màsters i doctorats), que ens permetin la presa de decisions orientades a la millora dels ensenyaments.

AQU Catalunya realitza l’estudi d’inserció laboral de tot el sistema universitari català amb una periodicitat triennal des de 2001, i en aquests vint anys de trajectòria ja acumula més de 100.000 registres amb, aproximadament, el 50 % de resposta. Aquestes dades confirmen la robustesa de l’estudi, la fiabilitat de les dades i consolida l’enquesta com una de les més representatives, completes i importants a Europa. La població enquestada són titulats que, com a mínim, fa tres anys que han acabat els estudis, amb la qual cosa s’obté una visió acurada de quina és la progressió i la inserció professional que tenen en conèixer el temps, la qualitat i la via d’inserció que han seguit; a més a més de poder valorar, també, el grau de satisfacció amb la formació rebuda.

UIC Barcelona participa en aquest estudi des de l’edició de 2014, atès que es consideren com a representatius els resultats i conclusions que de l’enquesta se n’extreuen. Alhora, es valora el fet de poder obtenir dades comparatives amb la resta d’universitats de Catalunya.

Les darreres dades actualitzades són les corresponents a la 8a edició de l’enquesta realitzada. El treball de camp es va dur a terme entre el novembre i el desembre del 2022 en fase electrònica i entre el gener i el maig del 2023 en fase telefònica.

En aquesta darrera edició s’han enquestat gairebé 41.000 persones, gairebé 23.000 titulades de grau i ensenyaments artístics superiors, més de 15.000 titulades de màster i gairebé 2.500 titulades de doctorat, xifra que representa la meitat de la població de referència (titulada en grau els cursos 2018-2019 i 2019-2020, tret de Medicina amb les promocions 2015-2016 i 2016-2017, i titulada en ensenyament artístics superiors, màster i doctorat els cursos 2017-2018 i 2018-2019). En el cas de Graus, només s’ha considerat la promoció 2017-2018 si la població d’aquesta promoció era igual o superior a 65 titulats.

Es poden consultar els resultats generals de tots els estudis realitzats per AQU Catalunya en aquest enllaç.

Ocupabilitat

Activitat educació superiorTaxa d'ocupació edició 8a AQU
Graus93,75 %
Màsters90,79 %
Doctorats100 %