Personal de la universitat

  • Conveni col·lectiu
  • Personal de la universitat
Conveni col·lectiu

 

Personal PDI

Taules retributives del professorat segons dedicació (1). Curs 2019-2020

Professorat orgànic

  Perfil investigador Salari brut
    Exclusivitat Plena
Catedràtic R4 62.645€ 46.979€
Agregat R3-R4 46.979€ 37.671€
Contractat doctor R2-R3 37.348€ 28.011€
Adjunt R2 33.953€ 25.464€

 

 

Professorat funcional

Salari segons categoria

 

  Perfil investigador Salari brut
    Exclusivitat Plena
Col·laborador (2) R1-R4 - -
Lector R2 33.953€ 25.464€
Ajudant doctor R2 27.273€ 20.601€
Ajudant (3) R1 - -
Auxiliar R1-R4 23.320€ 19.433€

 

 

  Perfil investigador Salari brut
   
Investigador R2-R3 27.273
Col·laborador de recerca R3 23.320€
Ajudant de recerca (3) R1 -

 

 

PAM/PAC

  Salari brut
  Exclusivitat Plena
Llicenciat 23.320€ 19.433€
Doctor 27.273€ 20.601€
Doctor acreditat 33.953€ 25.464€

 

 

Salari segons categoria

 

Associats (contracte laboral). Preus màxims autoritzats

  Brut crèdit
  Doctor Màster universitari/
Llicenciat
Diplomat
ADE / Dret / Odontologia / Bioenginyeria / Medicina / Biomedicina /Publicitat i relacions públiques / Periodisme / Comunicació audiovisual 719,15€ 620,74€ 537,74€
Arquitectura / Humanitats i Estudis Culturals 719,15€ 522,33€ 454,20€
Psicologia 654,05€ 522,33€ 454,20€
Fisioteràpia/Educació 605,60€ 522,33€ 454,20€
Infermeria 605,60€ 484,48€ 423,92€

 

 

Tutors de seminari o conferenciants/tutors en línia. Preus màxims autoritzats

  Cost total per crèdit
  Doctor Màster universitari/
Llicenciat
Diplomat
ADE / Dret / Odontologia / Bioenginyeria / Medicina / Biomedicina /Publicitat i relacions públiques / Periodisme / Comunicació audiovisual 850€ 820€ 710€
Arquitectura / Humanitats i Estudis Culturals 950€ 690€ 600€
Psicologia 864€ 690€ 600€
Fisioteràpia/Educació 800€ 690€ 600€
Infermeria 800€ 640€ 560€

 

1) DEDICACIÓ PARCIAL: no s’hi inclouen dades ja que, en aquest cas, el nombre d’hores no és fix per a tots els professors. Tots els paràmetres (salari, docència en excés i reducció de docència, etc.) es calculen proporcionalment en funció de la dedicació plena.
(2) CATEGORIA COL·LABORADOR: no hi ha paràmetres preestablerts, dependrà d’acords personals.
(3) CATEGORIES AJUDANT I AJUDANT DE RECERCA: se seguiran els criteris retributius i de dedicació que estableix el Reial decret 103/2019 de 16/03/2019 que entre d’altres coses estableix un salari diferent en funció dels anys de contractació sota aquestes figures.

 

 

Personal PAS

Salari personal d'Administració i Serveis (PAS)

A UIC Barcelona les taules salarials del PAS es basen en la classificació següent de categories i salari brut associat:

 

 

Personal PDI

Professors amb relació laboral

 

Total personal PDI: 663 persones

 

 

Personal PAS

Total personal PAS curs 2019-20: 419 persones