Oferta i demanda acadèmica

  • Graus
  • Màsters
  • Doctorats

Evolució total de sol·licituds, admissions, matrícules i places ofertes pels graus oficials en alumnes de 1r curs

Sol·licitudsAdmissionsMatrículesPlaces ofertades2018-20192019-202005001,0001,5002,0002,500+5,98%+1,56%
 

 

Evolució de la demanda

Curs 2018-2019Curs 2019-2020050100150200250Administració i Direcciód’EmpresesArquitecturaBioenginyeriaCiències BiomèdiquesComunicacióAudiovisual /Periodisme / Publicit…DretEducació InfantilEducació PrimàriaFisioteràpiaHumanitats i EstudisCulturalsInfermeriaMedicinaOdontologiaPsicologiaDemandaGraus
Estudi Curs 2018-2019 Curs 2019-2020
Administració i Direcció d’Empreses 162 176
Arquitectura 83 94
Bioenginyeria 72 41
Ciències Biomèdiques 0 77
Comunicació Audiovisual / Periodisme / Publicitat i Relacions Públiques (agrupació) 204 181
Dret 104 105
Educació Infantil 43 49
Educació Primària 43 66
Fisioteràpia 128 126
Humanitats i Estudis Culturals 40 43
Infermeria 133 122
Medicina 209 172
Odontologia 186 172
Psicologia 63 69
 

 

Nombre total de sol·licituds, admissions i matrícules. Curs 2019-2020.

Titulació Capacitat Sol·licituds Admissions Matrícules 1r curs
Administració i Direcció d’Empreses 100 216 176 97
Arquitectura 60 103 94 56
Bioenginyeria 40 43 41 23
Ciències Biomèdiques 80 88 77 54
Comunicació Audiovisual / Periodisme / Publicitat i Relacions Públiques (agrupació) 180 209 181 132
Dret 90 120 105 76
Educació Infantil 80 51 49 34
Educació Primària 90 73 66 55
Fisioteràpia 90 145 126 103
Humanitats i Estudis Culturals 40 45 43 32
Infermeria 90 165 122 96
Medicina 100 485 172 108
Odontologia 120 314 172 135
Psicologia 60 85 69 47
  1220 2139 1493 1048

 

Nombre total de sol·licituds, admissions i matrícules. Curs 2018-2019.

Titulació Capacitat Sol·licituds Admissions Matrícules 1r curs
Administració i Direcció d’Empreses 100 200 162 93
Arquitectura 60 93 83 46
Bioenginyeria 40 80 72 36
Comunicació Audiovisual / Periodisme / Publicitat i Relacions Públiques (agrupació) 180 219 204 145
Dret 80 116 104 70
Educació Infantil 80 45 43 30
Educació Primària 90 45 43/td> 33
Fisioteràpia 90 143 128 100
Humanitats i Estudis Culturals 40 47 40 29
Infermeria 90 163 133 98
Medicina 100 549 209 109
Odontologia 120 347 186 132
Psicologia 60 71 63 45
  1130 2118 1470 966

Evolució total de sol·licituds, admissions, matrícules i places ofertades per a Màsters universitaris

Sol·licitudsAdmissionsMatrículesPlaces ofertades2018-20192019-20200200400600800+10,18%+15,88%
 

 

Evolució demanda Màsters

Curs 2018-2019Curs 2019-2020020406080100Màster Universitari enDirecció d’Empreses iSistemes de ProduccióMàster Universitari enGestió SanitàriaMàster Universitari enRecerca ClínicaMàster Universitari enGestió CulturalMàster Universitari enArquitectura BiodigitalMàster Universitari enCooperacióInternacionalMàster Universitari enAdvocaciaMàster Universitari enPsicopatologia Legal iForenseMàster Universitari enFisioteràpia PediàtricaMàster Universitari enOdontologiaRestauradora EstèticaMàster Universitari enRecerca OdontològicaMàster Universitari enPsicopedagogiaMàster universitari enCiberdelinqüenciaMàster Universitari enUrgències iEmergències SanitàriesMàster Universitari enEntrepreneurship,Venture Capital and…DemandaMàsters
Estudi Curs 2018-2019 Curs 2019-2020
Màster Universitari en Direcció d’Empreses i Sistemes de Producció 59 93
Màster Universitari en Gestió Sanitària 30 22
Màster Universitari en Recerca Clínica 17 11
Màster Universitari en Gestió Cultural 85 79
Màster Universitari en Arquitectura Biodigital 29 28
Màster Universitari en Cooperació Internacional 17 36
Màster Universitari en Advocacia 34 30
Màster Universitari en Psicopatologia Legal i Forense 37 31
Màster Universitari en Fisioteràpia Pediàtrica 40 28
Màster Universitari en Odontologia Restauradora Estètica 21 21
Màster Universitari en Recerca Odontològica 7 8
Màster Universitari en Psicopedagogia 26 43
Màster universitari en Ciberdelinqüencia 20 0
Màster Universitari en Urgències i Emergències Sanitàries 0 35
Màster Universitari en Entrepreneurship, Venture Capital and Private Equity 0 24
 

 

Nombre total de sol·licituds, admissions i matrícules. Curs 2019-2020.

Titulació Capacitat Sol·licituds Admissions Matrícules
Màster Universitari en Psicopatologia 30 33 31 24
Màster Universitari en Gestió Cultural 65 95 79 52
Màster Universitari en Direcció d’Empreses i Sistemes de Producció 60 14 93 103
Màster Universitari en Entrepreneurship, Venture Capital and Private Equity 20 27 24 9
Màster Universitari en Urgències i Emergències Sanitàries 40 40 35 23
Màster Universitari en Arquitectura Biodigital 20 32 28 12
Màster Universitari en Recerca Clínica 20 14 11 10
Màster Universitari en Fisioteràpia Pediàtrica 30 34 28 24
Màster Universitari en Recerca Odontològica 20 8 8 5
Màster Universitari en Advocacia 30 37 30 27
Màster Universitari en Odontologia Restauradora Estètica 20 156 21 17
Màster Universitari en Gestió Sanitària 30 24 22 20
Màster Universitari en Cooperació Internacional 25 57 36 26
Màster Universitari en Psicopedagogia 60 46 43 54
  470 617 489 406

 

 

Nombre total de sol·licituds, admissions i matrícules. Curs 2018-2019.

Titulació Capacitat Sol·licituds Admissions Matrícules
Màster Universitari en Direcció d’Empreses i Sistemes de Producció 60 51 59 59
Màster Universitari en Gestió Sanitària 30 30 30 21
Màster Universitari en Recerca Odontològica 20 18 17 11
Màster Universitari en Gestió Cultural 65 99 85 48
Màster Universitari en Arquitectura Biodigital 20 29 29 14
Màster Universitari en Cooperació Internacional 25 17 37 27
Màster Universitari en Psicopatologia Legal i Forense 30 41 37 28
Màster Universitari en Fisioteràpia Pediàtrica 30 49 40 25
Màster Universitari en Odontologia Restauradora Estètica 20 206 21 18
Màster Universitari en Recerca Odontològica 20 76 7 5
Màster Universitari en Psicopedagogia 120 32 26 23
Màster Universitari en Ciberdelinqüència 40 21 20 22
Màster Universitari en Advocacia 30 42 34 23
  510 738 422 324

Evolució total de sol·licituds, admissions, matrícules i places ofertes per doctorats

Sol·licitudsMatrículesAdmissionsPlaces ofertades2018-20192019-2020050100150200250+12,33%+28,05%
 

 

Evolució demanda Doctorats

Curs 2018-2019Curs 2019-2020010203040506070Doctorat enArquitecturaRD99/2011Doctorat en Ciènciesde la Salut RD 99/2011Doctorat en Economia iDret RD 99/2011Doctorat enComunicacióHumanitats Educació…DemandaDoctorats
Estudi Curs 2018-2019 Curs 2019-2020
Doctorat en Arquitectura RD99/2011 9 11
Doctorat en Ciències de la Salut RD 99/2011 36 64
Doctorat en Economia i Dret RD 99/2011 16 18
Doctorat en Comunicació Humanitats Educació RD 99/2011 21 12
 

 

Nombre total de sol·licituds, admissions i matrícules. Curs 2019-2020.

Titulació Capacitat Sol·licituds Admissions Matrícules
Doctorat en Arquitectura RD99/2011 11 47 11 10
Doctorat en Ciències de la Salut RD 99/2011 70 108 64 67
Doctorat en Economia i Dret RD 99/2011 30 38 18 19
Doctorat en Comunicació Humanitats Educació RD 99/2011 18 44 12 12
  129 237 105 108

 

 

Nombre total de sol·licituds, admissions i matrícules. Curs 2018-2019.

Titulació Capacitat Sol·licituds Admissions Matrícules
Doctorat en Arquitectura RD99/2011 11 12 9 8
Doctorat en Ciències de la Salut RD 99/2011 30 53 36 36
Doctorat en Economia i Dret RD 99/2011 30 18 16 16
Doctorat en Comunicació Humanitats Educació RD 99/2011 18 25 21 21
  89 108 82 81