Universitat Internacional de Catalunya

Govern

Informació sobre les persones que governen la Universitat i les seves funcions.

Patronat

Junta de govern

Espai del rector

Consell Assessor Universitari

Consell d'estudiants