Consell d'estudiants

Què és?

El Consell d’Estudiants és un òrgan col·legiat format pels representants escollits pels delegats de cadascun del centres de UIC Barcelona.

Qui escull els membres del Consell?

Els estudiants de la Universitat, mitjançant una votació democràtica, escullen els delegats de curs. Aquests delegats són els que elegeixen els representants corresponents a cada facultat.

Quins són els objectius?

Els objectius del Consell són: dinamitzar la vida universitària i servir com a interlocutor entre els estudiants i els serveis de la Universitat mitjançant la recollida de totes les idees, els suggeriments, les propostes, les iniciatives, les preocupacions, etc. que els estudiants de la Universitat tinguin i vulguin desenvolupar.

Com em puc comunicar amb el Consell?

Si vols fer arribar alguna proposta al Consell, el més adient és que et dirigeixis al membre del Consell de la teva facultat. Tanmateix, també pots fer arribar les teves propostes a través del teu delegat de curs o del responsable del Servei d’Estudiants del teu campus.

Els membres

President Campus Barcelona
Sra. Paula Soler Puche

Presidenta Campus Sant Cugat
Sr. Daniel Torres Suñé