Universitat Internacional de Catalunya

Informació institucional

Aquí trobaràs informació sobre la nostra missió, filosofia i valors, qualitat educativa i la nostra història.

Filosofia i valors

La nostra història

Evolució històrica

Entitats dependents

Qualitat educativa