Coneix els nostres objectius:

  1. Creem un entorn per donar suport als professionals docents i investigadors.
  2. Promovem una cultura en la qual et responsabilitzis del teu aprenentatge. Assumeix un paper participatiu i de col·laboració amb eines d’última generació. Participa en les activitats i desenvolupa la teva autonomia.
  3. Implementem mètodes innovadors i efectius orientats al món real (resolució de problemes, aprenentatge col·laboratiu, aprenentatge autònom, autoavaluació, aprenentatge basat en projectes, etc.).
  4. Integrem les TIC a la nostra activitat docent (activitats en línia, elaboració de materials de suport en un suport informàtic i multimèdia...).
  5. Sistematitzem les activitats acadèmiques (tutories —models de tutorització—, treballs, pràctiques i projectes en el model ECTS).
  6. Promovem la internacionalització: mobilitat d’alumnes i professors i aliances amb universitats i centres de recerca de reconegut prestigi.
  7. Implementem criteris i directrius de l’ENQA (Associació Europea per a la Garantia de la Qualitat en l’Educació Superior) per garantir la qualitat en les institucions europees d’educació superior.

A les facultats i escoles de UIC Barcelona combinem la diversitat en el model docent amb la unitat en l’ideari d’aquesta universitat.

Seguiment i acreditació de les titulacions oficials – Autoinformes d’acreditació (AI)