La Universitat Internacional de Catalunya no disposa d’entitats instrumentals dependents (fundacions, empreses, cooperatives...) que col·laborin en el desenvolupament de la Universitat.