Universitat Internacional de Catalunya

Innovació

HUB d’Innovació amb Impacte Social

Patents presentades

VRIT Patents

Projectes de valorització

Concurs Driving Ideas Forward

Concurs Driving Ideas Forward