Aula Magna

La forma d’amfiteatre de l'Aula Magna fa que hi hagi una bona visibilitat des de qualsevol punt en què es trobi l’espectador. La tarima té espai per a una taula presidencial de sis persones (de 6,70 metres de llarg, per 0,70 d’alçada) i un ambó separat.

L’acústica i el so d’alta fidelitat estan garantits pel sostre de panells absorbents, parets de fusta perforada i una moqueta al terra. A més a més, als esglaons del terra hi ha dos altaveus que, junt amb vuit més de la sala, reforçats amb dos monitors d’àudio a la taula presidencial i tres altaveus a la tarima, integren tot el sistema de so. D’altra banda, una taula de mescles equalitzada controla sis micròfons a la presidència, un a l’ambó, i un altre sense fil de mà. La reproducció admet múltiples suports (CD àudio, MP3, casset, etc.)

És possible la traducció simultània a través de tres cabines perfectament condicionades.

El vídeo és proporcionat per tres canons de 4.000 lúmens cadascun, amb la possibilitat de sincronitzar tres pantalles o mostrar tres senyals de vídeo o PC independents. La reproducció admet tot tipus de format: DVD, VHS, S-VHS, Betacam, DVCAM, etc.

Es poden gravar esdeveniments en diferents formats (DVD, VHS, DVCAM), i hi ha un control de càmeres, dues de les quals són robotitzades, i una altra de fixa. Això permet la producció i la realització a temps real mitjançant una taula de mescles de vídeo.

Es poden enviar senyals d’ordinador i/o vídeo des de la taula de la presidència i transmetre'ls a altres sales mitjançant la difusió per multicast (transmissió a grups).

Hi ha la possibilitat de crear diferents ambients d’il·luminació i llums calents per a presidència.

També es cobreixen diferents necessitats amb equips variats com:

  • Portàtil (punter làser, comandament de diapositives, control de temps…).
  • Vídeo projector de transparències i opacs.
  • Equip fix per a projeccions estàtiques a una pantalla o més d’imatges i powerpoints.
  • Equip fix per a projeccions de més d’una pantalla (un màxim de tres).