Beques d’altres institucions

UIC Barcelona té per compromís que cap persona amb aptituds per a l’estudi deixi de cursar una titulació per motius econòmics. El Servei d’Estudiants ofereix informació i atenció personalitzada perquè l’alumnat pugui accedir a aquestes beques i ajuts. 

Pots consultar aquí la Normativa de beques i ajuts.

Beques públiques

1. Beca de caràcter general del Ministeri d’Educació (o AGAUR)

Per a alumnat de grau i màsters universitaris

Destinada a l’alumnat de l’Estat espanyol que estigui estudiant o hagi de cursar estudis universitaris de grau o màster universitari, excepte els estudiants del País Basc, que tenen la seva pròpia convocatòria.

A Catalunya la beca es pot tramitar a través de l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca), que gestiona les beques del Ministeri d’Educació a Catalunya.

Aquelles persones que estudien en una universitat d’una comunitat autònoma diferent de la del seu domicili familiar han de sol·licitar la Beca al Ministeri d’Educació, excepte les del País Basc, que tenen la seva pròpia convocatòria. 

L’alumnat ha de complir els terminis establerts, sol·licitar la beca cada any i pagar l’import de la matrícula del curs acadèmic per al qual sol·licita l’ajut; si la resolució de la sol·licitud de beca és favorable, la Universitat li reintegrarà l’import de l’ajuda concedida.

L’alumnat ha de presentar al Servei d’Estudiants el comprovant a mesura que ha sol·licitat la beca i la documentació que se’ls requereixi en aquest comprovant.

2. Programes de beques MAEC-AECID

Per a ciutadans de països d’Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia

L’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament convoca programes de Beques MAEC-AECID per a ciutadans d’Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia

3. Beques del Govern Basc

Per a estudiants del País Basc

Concessió de beques per a estudiants d’ensenyament superior amb veïnatge administratiu al País Basc, que hagin de fer qualsevol dels estudis universitaris o superiors en un centre situat en l’àmbit territorial d’aquesta Comunitat Autònoma o de la resta de l’Estat espanyol. Beques per realitzar estudis universitaris i altres estudis superiors

4. Beques universitàries del Govern de Navarra

Per a estudiants de Navarra 

Destinada a estudiants empadronats a Navarra matriculats en estudis oficials de grau o màster impartits en universitats espanyoles.

Aquesta beca ajuda l’estudiant a pagar les despeses derivades de la matrícula i ofereix diversos tipus de dotació com són matrícula, residència, transport, menjador, expedient acadèmic, dotació extraordinària i ajuda a la digitalització.

Les ajudes són complementàries a les convocades pel Ministeri d’Educació i és un requisit sol·licitar la beca al Ministeri d’Educació.

5. Beques d’altres comunitats autònomes

Pots consultar a la teva Comunitat Autònoma si ofereixen beques per a estudis universitaris fora de la Comunitat.

Beques d’altres institucions

1. Beques Santander

Beques econòmiques de grau per a estudiants amb dificultats econòmiques i socials

Descobreix aquí  totes les oportunitats de beques universitàries que ofereix Banco Santander.

2. Premis Dádoris

Per a estudiants amb necessitats econòmiques i bon expedient acadèmic

La Fundació Dádoris ofereix anualment una convocatòria de Premis al Mèrit i Lideratge per donar suport a joves amb talent, amb resultats acadèmics excel·lents i sense mitjans econòmics.

3. Beques Assistència Sanitària

Per estudiar màsters i postgraus de l’àmbit de la salut

Assistència Sanitària convoca el seu programa de beques per a estudis de tercer cicle (màster o postgrau) de l’àmbit de la salut en universitats catalanes.

La dotació global del programa és de 30.000 euros, que es distribuiran entre els becaris en funció de la quantitat assignada a cadascú, que correspondrà al 50 % de l’import de la matrícula del seu programa formatiu. En cap cas l’import de la beca superarà els 1.000 euros per estudiant.

Programa de beques per a professionals de la salut 16a edició.