L'Estratègia HSR4R

L'estratègia HRS4R és una eina posada en marxa per la Comissió Europea per donar suport a les institucions de recerca en l'aplicació dels principis de la Carta Europea de l'Investigador i del Codi de Conducta per a la contractació d'investigadors (C & C):

  1. La Carta Europea de l'Investigador reuneix una sèrie de principis sobre les responsabilitats i els drets dels investigadors i de les institucions de recerca.

  2. El Codi de Conducta per a la contractació d'investigadors consta d'una sèrie de principis i exigències generals que han de seguir les institucions de recerca en designar o contractar investigadors.

El C & C té en total quaranta principis que s'agrupen en quatre blocs: aspectes ètics, contractació , condicions de treball i formació.

La correcta aplicació del C & C fa les institucions més atractives per als investigadors, millora també l'atractiu dels sistemes de recerca nacionals, i contribueix al desenvolupament del mercat laboral europeu i a la consolidació de l'Espai Europeu de la Recerca.

Aquelles institucions que es comprometen a aplicar els principis del C & C, utilitzant com a suport les directrius de l'estratègia HRS4R, són premiades per la Comissió Europea amb el distintiu HR Excellence in Research.

El distintiu HR Excellence in Research identifica les universitats i institucions que generen i donen suport a un entorn estimulant i favorable per a la recerca.