És l’òrgan col·legiat de govern ordinari de la Universitat, que exerceix en ple o per mitjà de la seva comissió executiva. Els seus membres són nomenats pel Patronat.

Comissió Executiva de la Junta de Govern

Dr. Alfonso Méndiz
Dr. Alfonso Méndiz Noguero
Rector
Dr. Josep Clotet Erra
Dr. Josep Clotet Erra
Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Dra. Cristina Monforte Royo
Dra. Cristina Monforte Royo
Vicerectora de Recerca, Innovació i Transferència
Dr. Frederic Marimon Viadiu
Dr. Frederic Marimon Viadiu
Vicerector de Planificació i Qualitat
Dra. Esther Jiménez López
Dra. Esther Jiménez López
Vicerectora de Comunitat Universitària
Sra. Belén Castro Bañeres
Sra. Belén Castro Bañeres
Secretària general
Sr. Josep M. Torné Santos
Sr. Josep M. Torné Santos
Gerent
Sra. Carme Riera Mestre
Sra. Carme Riera Mestre
Directora de Gestió Econòmica

Junta de Govern plenària

Rector
Dr. Alfonso Méndiz Noguero

Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Dr. Josep Clotet Erra

Vicerector de Recerca, Innovació i Transferència
Dra. Cristina Monforte Royo

Vicerector de Planificació i Qualitat
Dr. Frederic Marimon Viadiu

Vicerectora de Comunitat Universitària 
Dra. Esther Jiménez López

Secretària general
Sra. Belén Castro Bañeres

Gerent
Sr. Josep M. Torné Santos

Directora de Gestió Econòmica
Sra. Carme Riera Mestre

Degana de la Facultat d'Humanitats
Dra. Judith Urbano Lorente

Degana de la Facultat de Dret 
Sra. Pilar Fernández Bozal

Degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials
Dra. Marta Mas Machuca

Degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Dr. Albert Balaguer Santamaría

Degà de la Facultat d'Odontologia
Dr. Lluís Giner Tarrida

Degana de la Facultat d'Educació
Dra. Esther Jiménez López

Degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació
Dra. Rebeca Pardo Sainz

Director de la School of Architecture
Dr. Josep Lluís Ginovart

Directora de l'Institut d'Estudis Superiors de la Família
Dra. Montserrat Gas Aixendri

Director del Departament de Medicina
Dr. Albert Balaguer Santamaría

Directora del Departament d'Infermeria
Dra. Cristina Monforte Royo

Director del Departament de Fisioteràpia
Sr. Daniel Romero Rodriguez

Director del Departament de Ciències Bàsiques
Dra. María Fernández Capo

Director de l'Institut d'Estudis Superiors de Bioètica
Vacant

Directora de l'Escola de Doctorat
Dra. Núria Casals Farré

Directora del Departament de Lingüística aplicada
Dra. Helena Roquet Pugès

Director de l'Institut Universitari de Pacients
Dr. Boi Ruiz García 

Director de l'Institut de Recerca en Avaluació i Polítiques Públiques
Dr. Toni Mora Corral

Director del Bioengineering Institute of Technology
Dr. Román Pérez Antoñanzas

Centre interdisciplinari de pensament
Dr. Josep Corcó Juvinyá

Representant del personal d'administració i serveis
Sra. Cristina Vallès

Representant dels alumnes
Sr. Oriol Vergès de Orovio
Sra. Mar Melero

Calendari de reunions de la Junta de Govern 20-21

Calendari actes Junta de Govern