És l’òrgan col·legiat de govern ordinari de la Universitat, que exerceix en ple o per mitjà de la seva comissió executiva. Els seus membres són nomenats pel Patronat.

Comissió Executiva de la Junta de Govern

Dr. Alfonso Méndiz
Dr. Alfonso Méndiz Noguero
Rector
Dra. Cristina Monforte Royo
Dra. Cristina Monforte Royo
Vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Vicerectora de Recerca, Innovació i Transferència
Dr. Josep Clotet Erra
Dr. Josep Clotet Erra
Vicerector de Planificació i Qualitat
Dra. Esther Jiménez López
Dra. Esther Jiménez López
Vicerectora de Comunitat Universitària
Sra. Belén Castro Bañeres
Sra. Belén Castro Bañeres
Secretària general
Sr. Josep M. Torné Santos
Sr. Josep M. Torné Santos
Gerent
Sra. Carme Riera Mestre
Sra. Carme Riera Mestre
Directora de Gestió Econòmica

Junta de Govern plenària

Rector
Dr. Alfonso Méndiz Noguero

Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Dra. Cristina Monforte Royo

Vicerector de Recerca, Innovació i Transferència
Dra. Cristina Monforte Royo

Vicerector de Planificació i Qualitat
Dr. Josep Clotet Erra

Vicerectora de Comunitat Universitària 
Dra. Esther Jiménez López

Secretària general
Sra. Belén Castro Bañeres

Gerent
Sr. Josep M. Torné Santos

Directora de Gestió Econòmica
Sra. Carme Riera Mestre

Degana de la Facultat d'Humanitats
Dra. Judith Urbano Lorente

Degana de la Facultat de Dret 
Sra. Pilar Fernández Bozal

Degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials
Dra. Marta Mas Machuca

Degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Dr. Albert Balaguer Santamaría

Degà de la Facultat d'Odontologia
Dr. Lluís Giner Tarrida

Degà de la Facultat de Ciències de l'Educació
Dr. Enric Vidal Rodà

Degà en funcions de la Facultat de Ciències de la Comunicació
Sr. Pere Buhigas Cardó

Director de la School of Architecture
Dr. Víctor Echarri Iribarren

Directora de l'Institut d'Estudis Superiors de la Família
Dra. Montserrat Gas Aixendri

Director del Departament de Medicina
Dr. Albert Balaguer Santamaría

Directora del Departament d'Infermeria
Dra. Encarna Rodríguez Higueras

Director del Departament de Fisioteràpia
Sr. Daniel Romero Rodriguez

Director del Departament de Ciències Bàsiques
Dra. María Fernández Capo

Director de l'Institut d'Estudis Superiors de Bioètica
Vacant

Director de l'Institut Carlemany d'Estudis Europeus
Vacant

Directora de l'Escola de Doctorat
Dra. Núria Casals Farré

Directora del Departament de Lingüística aplicada
Dra. Helena Roquet Pugès

Director de l'Institut Universitari de Pacients
Dr. Boi Ruiz García 

Director de l'Institut de Recerca en Avaluació i Polítiques Públiques
Dr. Toni Mora Corral

Director del Bioengineering Institute of Technology
Dr. Román Pérez Antoñanzas

Centre interdisciplinari de pensament
Dra. Andrea Rodríguez Prat

Representant del personal d'administració i serveis
Dra. Marta Gámiz Sanfeliu

Representant dels alumnes
Sr. Max Laguarda i Agell
Sra. Elena Sáez Rodríguez

Calendari de reunions de la Junta de Govern 22-23

Calendari actes Junta de Govern