Consell Assessor Universitari

El Consell Assessor Universitari exerceix les funcions consultives i d’assessorament així com la promoció social de la institució. Els membres que el formen són nomenats i cessats pel Patronat de la Universitat Internacional de Catalunya.

Les persones que conformen aquest consell són:

President

Sr. Francesc Homs i Ferret

Secretària

Sra. Carmen Dropez Ballarín

Membres

 • Sr. Juan Antonio Alcaraz García – Economista
 • Sra. Sara Puig Alsina Masmitjà - Banco Sabadell
 • Sra. Audaca Aparicio - Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles De Catalunya
 • Sra. África Ariño Martín - IESE Business School
 • Sr. Francisco José Arregui - Abogado
 • Dr. Rafael Barraquer Compte - Centro de Oftalmología Barraquer
 • Sr. Pau Bestit Eickermann - Cámara de Comercio de Barcelona
 • Sra. Mercedes Blasi Puig - Hospital Sant Joan de Déu
 • Dr. Carlos Blay Borch - Ingeniero, OCA GLOBAL
 • Sr. Juan Antonio Bordas Julve – COOLT
 • Dr. Frederic Borràs Pàmies - Morera Asesores & Auditores
 • Sra. Alba Cabañas - LabEcoinnova
 • Sra. Elena Cabarrocas Riera – GISI DOS, SL
 • Sr. Ernesto Caccavale - Schina
 • Sr. Carlos Camí Sánchez - Director del Centro de Estudios Stucom
 • Sra. Inmaculada-Raquel Castro Fornieles - Notaria Montcada i Reixac
 • Sr. Xavier Coll Escursell - La Caixa
 • Sra. Pilar Condal - Economista
 • Dr. Borja Corcostegui Guraya - IMO Instituto de Microcirugía Ocular
 • Sr. Antonio Cortés Domínguez - CORTÉS Abogados
 • Sr. Carlos Cosials Ruiz - presidente de la ASEITEC/CECOT
 • Sr. Emili Cuatrecasas Figueras - Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
 • Sra. Arantza de Miguel - F.C Cuatrecasas-Compliance
 • Sr. Sebastián del Rey Barba - Registrador de la propiedad y mercantil
 • Sr. Francisco Diéguez Lorenzo - ITEC
 • Sr. Fernando Echevarne Florence - Laboratorios Dr. Echevarne
 • Sra. Susana Gallardo Torrededía - Empresaria
 • Sra. Isabel Galobardes Mendoza - Certior Iuris
 • Sr. Martín García Cros - Estudio García Cros
 • Sra. Helena García Melero - Periodista de TV3
 • Sr. Ildefons García Serena - GRM, SL
 • Sra. Ainhoa Grandes - MACBA
 • Sra. Sonia Gutiérrez Muñoz - Magistrada del Juzgado Penal
 • Sr. Luis Javier Herrero Borque - Barcelona Centre Financer Europeu / 4S
 • Sr. Jesús Julián Fuentes Martínez - Notaría Rambla 55
 • Sr. Francisco Lopera Esteban - Deutsche Bank
 • Sr. Francisco Martín Puchol - Cónsul honorario de la Republica Checa
 • Sr. Victoriano Martín Verdugo - ORACLE Consulting
 • Sra. Teresa Martínez Tomás - Institución Familiar de Educación
 • Sr. Gabriel Masfurroll Cortada - Clínica Tres Torres
 • Sr. Ignacio Mestre Juncosa - Phibo
 • Sr. Javier Mirallas - Cámara de Comercio Brasil-Cataluña
 • Sra. Mercedes Mullor Boix - Mullor, SA
 • Sr. Fernando P. Méndez González - Registrador
 • Sr. José Ignacio Parellada de Caralt - Andersen
 • Sr. Ramón Pellicer Colillas - Periodista TV
 • Dr. Felipe Pich-Aguilera Baurier - Pich-Aguilera Arquitectos, SL
 • Sr. Ramon Pons Lázaro - Construcciones Breda, SL
 • Sr. Gabriel Pretus Labayen - Damm
 • Sr. Jordi Puigferrat Chrysler - COPCISA
 • Sra. Mercè Pujol Artigas - FICOSA INTERNATIONAL, S.A.
 • Sra. Ana Quibus Almela - INEO Corporate
 • Sr. Lluis Recoder i MIralles - Recoder Advocats
 • Sra. Maria Reig Moles - Reig Capital
 • Sra. Meritxell Ruiz Isern – Economista
 • Dr. Boi Ruiz García - Consultor de salud
 • Sra. M.ª Dolores Ruiz Órdovas - Gemóloga
 • Sr. Josep Salvatella - RocaSalvatella
 • Dr. Jaume Sellarès - Colegio Oficial de Médicos de Barcelona
 • Dr. Jesús Silva Sánchez - Catedrático de Derecho Penal
 • Dra. Goretti Torrella Corbera - PROIN Torrella Ingenieros
 • Sr. Ousman Umar - NASCO Feeding Minds 
 • Sra. Araceli Vendrell Gener - Directora de Comunicación del Colegio Montserrat
 • Dr. Joan Vidal Samsó - Institut Guttmann
 • Sra. Marian Muro - Muro Tourism Consulting
 • Sr. José Mª Bové - Bové Monteros y Asociados
 • Sr. Santi Nolla - Mundo Deportivo
 • Sr. Ignasi Miró Borràs - Fundació La Caixa
 • Sr. Carlos Checha - Jove Orquestra Simfònica de Barcelona
 • Sra. Elianne Ros - Fundació La Caixa
   

Representant del Patronat

Dr. Joan de Dou

Director del Consell Assessor Universitari

Juan Pablo Garrido

Comissions:

Comissió executiva

Constituïda el 2014 amb la finalitat de canalitzar la col·laboració d’un grup de membres del CAU en les dinàmiques d’organització i impuls de les seves funcions. La Comissió Executiva contribueix, juntament amb el president, la secretària i la directora del CAU, a organitzar tots els actes d’aquest òrgan assessor.

President: Sr. Francesc Homs

Secretaria: Sra. Carmen Drópez

Membres:

Sr.    Francisco José     Arregui
Sr.    Carlos     Blay
Sr.    Frederic     Borrás
Sr.    Joan     de Dou
Sr.    Juan Pablo     Garrido
Sr.    Javier     Mirallas
Sr.    José Ignacio     Parellada 
Sr.    Ramon     Pellicer
Sr.    Boi     Ruiz
Sr.    Josep Maria     Torné

Comissió internacional

Constituïda el 2014 per tal de col·laborar amb la Universitat en el desenvolupament del pla estratègic del Departament de Relacions Internacionals de UIC Barcelona. Aquesta comissió canalitza les capacitats relacionals del CAU cap a l’objectiu de dinamitzar el caràcter internacional de la Universitat.

President: Sr. Carlos Blay

Membres:

Sra.    Noor     Alchikh
Sra.    Elena     Cabarrocas
Sr.    Juan Pablo     Garrido
Sr.    Jaume     Martin Puchol
Sra.    Raquel     Peula 
Sr.    Felipe     Pich-Aguilera
Sra.    Mercedes     Pujol 
Sr.    Ousman     Umar

Comissió de Comunicació

Es constitueix amb la finalitat de col·laborar en el desenvolupament de la Facultat de Ciències de la Comunicació.

President: Ramon Pellicer

Membres:

Sra.     Helena     García Melero
Sr.    Josep     Salvatella
 

Comissió d'Humanitats

Es constitueix amb la finalitat de col·laborar en el desenvolupament de la Facultat d'Humanitats.

Membres:

Sr.    Martín     García
Sr.    Ildefons     García
Sr.    Juan Pablo     Garrido
Sra.    Ainhoa     Grandes
 

Comissió de Desenvolupament Corporatiu

Es constitueix aquesta comissió amb la finalitat de col·laborar amb el Departament de Desenvolupament Corporatiu de UIC Barcelona, que té com a objectiu estrènyer les relacions amb l’entorn institucional, empresarial i social de la Universitat i augmentar la projecció social de UIC Barcelona, amb un coneixement més ampli dels projectes i activitats que duu a terme. Vol donar a conèixer la Universitat com a generadora de coneixement que ajudi al progrés social i a la innovació en l’entorn social.

President: Sr. Javier Mirallas

Membres:

Rector     Alfonso     Méndiz
Sr.    Antoni     Bosch
Sr.    Eduardo     Conde
Sr.    Juan Pablo     Garrido
Sr.    Ignacio     Mestre
Sr.    Jordi     Puigferrat

Comissió de Ciències Socials i Arquitectura

Es constitueix aquesta comissió amb la finalitat de col·laborar més estretament amb les facultats de Dret, ADE i UIC Barcelona School of Architecture.

President: Dr. Frederic Borràs

Membres:

Sra.    Anna     Alsina 
Sra.    Audaca      Aparicio
Sra.    Raquel     Castro
Sr.    Antonio     Cortes 
Sr.    Carlos     Cosials
Sr.    Francisco     Diéguez 
Sra.    Isabel     Galobardes 
Sr.    Juan Pablo     Garrido
Sra.    Sonia     Gutiérrez 
Sr.    Fernando Pedro     Méndez 
Sra.    Mercedes     Mullor 
Sr.    Felip     Pich-Aguilera 
Sr.    Ramón     Pons 
Sra.    Goretti     Torrella

Comissió de Salut

Es constitueix amb la finalitat de col·laborar en el desenvolupament del pla estratègic de les titulacions que s’imparteixen al Campus Sant Cugat.

President: Dr. Boi Ruiz

Membres:

Dr. Rafael Barraquer 
Dr. Borja Corcostegui
Dr. Fernando Echevarne 
Sr. Gabriel Masfurroll
Dr. Jaume Sellarès 

Comissió d'Educació

Es constitueix amb la finalitat de col·laborar en el desenvolupament del pla estratègic de la Facultat de Ciències de l’Educació.

Presidenta: Sra. Carmen Drópez

Membres:

Sr.    Carles     Camí
Sr.    Juan Pablo     Garrido
Sr.    Victoriano     Martín
Sra.     Teresa     Martínez
Sr.    Fernando     Méndez
Sra.     Meritxell     Ruiz
Sra.     Araceli     Vendrell