26/06/2024

UIC Barcelona, entre les 25 millors universitats segons la llista Forbes

Forbes

La Universitat Internacional de Catalunya entra a la llista Forbes de les 25 millors universitats espanyoles 2024, ordenades de manera alfabètica. La metodologia de la “Llista Forbes: Les 25 millors universitats 2024” consta de més de cinquanta indicadors dividits en cinc blocs: preu i accessibilitat (10 %), experiència de l’alumnat (30 %), preparació per a la vida laboral (30 %), qualitat del professorat i de la recerca (15 %) i perspectiva internacional (15 %). 
En aquesta edició, Forbes s’ha basat en les dades del Baròmetre d’Ocupabilitat i Ocupació Universitàries, en les dades de l’Observatori d’Ocupabilitat i Ocupació Universitàries, en les estadístiques i els indicadors del Sistema Integrat d’Informació Universitària (SIIU), així com en dades recollides per les mateixes universitats a través d’un formulari amb més de cinquanta preguntes del curs 2022-2023.

L’Oficina de Dades Estadístiques i Rànquings de UIC Barcelona té com a objectiu mesurar l’acompliment de les diferents dimensions que componen la Universitat a través de les dades i l’evidència,que permeten fer-la visible tant a escala nacional com internacional a través de l’impacte social que produeixen els rànquings i les llistes.