10/04/2024

UIC Barcelona ocupa el segon lloc en transparència entre les universitats privades, segons Dyntra

En el rànquing de transparència Dyntra 2024, UIC Barcelona ocupa la 2a posició entre les universitats privades, per sota de la Universitat de Vic, i en l’àmbit general (incloent-hi universitats públiques i privades) arriba al llindar del 50 % de compliment dels indicadors, amb 92 dels 169 indicadors complerts

La plataforma Dyntra ha presentat el III Informe de transparència de les universitats espanyoles en què s’avalua la transparència de 77 universitats espanyoles (50 de públiques i 27 de privades), mitjançant 169 indicadors agrupats en cinc categories: transparència institucional; comunicació pública; participació i col·laboració ciutadana; transparència economicofinancera, i contractacions de serveis.

Els resultats d’aquesta III edició 2024 mostren un progrés en transparència de les universitats espanyoles pel que fa a avaluacions anteriors, amb una mitjana general de compliment dels indicadors del 54,21 %.

Les universitats públiques que destaquen per la màxima transparència en aquesta edició del rànquing Dyntra són la Universidad de Huelva, que es posiciona com la universitat més transparent, seguida de la Universidad de Zaragoza, i en tercer lloc es troben les universitats de Valladolid, Murcia i Burgos.

Sobre l'Oficina de Dades Estadístiques i Rànquings

L’Oficina de Dades Estadístiques i Rànquings de UIC Barcelona té com a objectiu mesurar l’acompliment de les diferents dimensions que componen la Universitat a través de les dades i l’evidència, que permeten fer-la visible tant a escala nacional com internacional a través de l’impacte social que produeixen els rànquings i les llistes.

DYNTRA