14/12/2023

UIC Barcelona entra en la classificació del rànquing QS World University Rankings: Sostenibilitat 2024

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) es classifica, per primera vegada, en la segona edició del rànquing internacional QS World University Rankings: Sostenibilitat 2024. Es tracta d’un rànquing dissenyat específicament per avaluar les universitats en funció de l’impacte social, l’impacte mediambiental i la governança. En aquesta edició de 2024, UIC Barcelona ha obtingut la posició 751-760 de 1.397 universitats i a escala nacional, ha arribat a la posició =30 de 38 universitats.

La metodologia del rànquing internacional QS WUR: Sostenibilitat analitza la universitat a través de tres àmbits: impacte mediambiental, que es mesura a través dels indicadors d’educació mediambiental, recerca mediambiental i sostenibilitat del medi ambient; impacte social, que mesura l’impacte del compromís d’una universitat amb indicadors com la igualtat, l’ocupabilitat i les associacions amb la indústria i la millora del benestar i la salut; i, finalment, governança, que avalua si la universitat té una governança sòlida a través de la transparència en la presa de decisions, la cultura organitzacional ètica, la representació estudiantil en òrgans de la universitat i la transparència financera, entre d’altres.

Entre els diferents àmbits que conformen aquest rànquing, UIC Barcelona sobresurt en l’àmbit governança, en el qual ocupa la posició =382 de les 1.397 universitats a escala mundial. I entre els indicadors que componen els diferents àmbits, UIC Barcelona destaca, a escala mundial, en els indicadors d’igualtat, en què ocupa la posició =243 de 1.397 universitats de tot el món, i impacte en l’educació, amb la posició =348 de 1.397 universitats. Tots dos indicadors pertanyen a l’àmbit impacte social. A escala nacional, UIC Barcelona destaca en l’indicador sostenibilitat del medi ambient i ocupa la posició 14 de 38 universitats, que pertany a l’àmbit d’impacte mediambiental.

Una vegada més, UIC Barcelona és reconeguda a escala mundial i aquesta vegada per la seva contribució al desenvolupament sostenible a través de la recerca, l’ensenyament i una governança sòlida.

L’Oficina de Dades Estadístiques i Rànquings de UIC Barcelona té com a objectiu mesurar l’acompliment de les diferents dimensions que componen la Universitat a través de les dades i l’evidència, que permeten fer-la visible tant a escala nacional com internacional a través de l’impacte social que produeixen els rànquings i les llistes.