12/12/2023

UIC Barcelona obté el segell t*** de més transparència al web, segons la Fundació Haz

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) es troba en el grup de les universitats més transparents d’entre les 26 universitats privades espanyoles, segons l’informe de transparència al web de la Fundació Haz.

En l’examen de transparència 2023 de la Fundació HAZ, UIC Barcelona és l’única universitat privada que obté una puntuació total de 50 punts, que es correspon amb el 100 % de compliment dels 25 indicadors que avaluen la transparència voluntària al web de les universitats privades, per fer-la visible i accessible a tots els grups d’interès de manera íntegra i actualitzada. Aquests resultats fan que la Universitat obtingui el segell de transparència d’universitats en la modalitat de T de Transparent***, que s’atorga a aquelles institucions que han obtingut entre 45 i 50 punts (del 90 % al 100 % de compliment).

En els darrers anys, UIC Barcelona ha mantingut un progrés continuat fins a assolir la màxima puntuació. L’any 2018 va obtenir 30 punts, i va ser qualificada com a translúcida i l’any 2019 va assolir els 41 punts, amb la qual cosa va passar a la categoria d’universitat transparent. En aquesta darrera edició UIC Barcelona es manté igual, respecte de l’edició anterior, i compleix el 100 % dels 25 indicadors.