22/05/2024

UIC Barcelona, entre les 15 millors universitats espanyoles i destaca en Odontologia, Infermeria i Medicina, segons el rànquing CYD

La Fundació Coneixement i Desenvolupament (CYD) ha fet públics els resultats del Rànquing CYD 2024. En aquesta 11a edició, UIC Barcelona, a escala institucional, es manté dins de les 15 millors universitats espanyoles pel nombre elevat d’indicadors d’alt rendiment, i ocupa la posició 13 de 81 universitats espanyoles, juntament amb una altra universitat, després d’obtenir 17 indicadors d’alt rendiment dels 36 que avaluen l’acompliment de la institució. Així mateix, torna a destacar en la dimensió “Contribució al desenvolupament regional”, en la qual ocupa la tercera posició juntament amb cinc universitats per l’alt rendiment en publicacions i fons de recerca regionals, entre d’altres indicadors.

Pel que fa als àmbits de coneixement, en aquesta edició, el Rànquing CYD ha actualitzat els resultats de titulacions dels àmbits de les ciències de la salut: Odontologia, Medicina, Infermeria, Psicologia i, com a novetat, incorpora l’àmbit de la Fisioteràpia.

UIC Barcelona, pel que fa a àrees de coneixement, destaca per l’elevat nombre d’indicadors de més rendiment. En els àmbits de l’Odontologia, ocupa la 1a posició de les 17 universitats; en Infermeria, la 2a posició de les 47 universitats, i en Medicina, ocupa la 9a posició de les 38 universitats espanyoles.

En aquesta 11a edició, el Rànquing CYD continua creixent: presenta resultats de 81 universitats espanyoles, 30 àmbits de coneixement i 3.407 titulacions. Les universitats participants representen el 91 % de les 89 que imparteixen ensenyaments de grau incloses en el Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT). D’aquestes universitats, 48 són públiques (el que suposa el 100 % de representativitat) i 33 són privades (el 80,5 % sobre el total).

El Rànquing de la Fundació CYD és una eina que permet mesurar i comparar la qualitat del sistema universitari espanyol mitjançant l’anàlisi d’indicadors, classificats per grups de rendiment i agrupats en sis dimensions: ensenyament i aprenentatge, recerca, transferència de coneixement, orientació internacional, contribució al desenvolupament regional i inserció laboral.

Accés als resultats

- Resultats Rànquing CYD 2024, per universitats

- Resultats Rànquing CYD 2024, per àmbit de coneixement

- Accés a la metodologia

L’Oficina de Dades Estadístiques i Rànquings de UIC Barcelona té com a objectiu mesurar l’acompliment de les diferents dimensions que componen la Universitat a través de les dades i l’evidència,que permeten fer-la visible tant a escala nacional com internacional a través de l’impacte social que produeixen els rànquings i les llistes.