El Consell d'Estudiants

Què és?

El Consell d'Estudiants és un òrgan col·legiat compost per un representant de cada titulació de la Universitat.

Qui escull els membres del Consell?

Els estudiants de la Universitat, mitjançant una votació democràtica, escullen els delegats de curs.

Els delegats de cada titulació triaran de manera democràtica un únic representant de la seva titulació que passarà a formar part automàticament del Consell d’Estudiants del seu campus com a vocal de titulació.

Entre tots els vocals de titulació es votarà una altra vegada, de manera democràtica, el president, el vicepresident i el secretari del Consell de cada campus.

Quins són els objectius?

Els objectius del Consell són: dinamitzar la vida universitària i servir d’interlocutor entre els estudiants i els serveis de la Universitat mitjançant la recollida de totes les idees, els suggeriments, les propostes, les iniciatives, les preocupacions, etc. que els estudiants de la Universitat tinguin i vulguin desenvolupar.

Com em puc comunicar amb el Consell?

Si vols fer arribar alguna proposta al Consell, pots:

  1. Adreçar-te al Consell d’Estudiants del teu campus per correu electrònic.
  2. Dirigir-te al membre del consell de la teva titulació.
  3. Fer arribar les teves propostes a través del teu delegat de curs o al responsable del Servei d’Estudiants del teu campus.

Els membres

Els representats de UIC Barcelona són:

Consell d'Estudiants del Campus Barcelona 2021-2022

Consell d'Estudiants del Campus Barcelona

consellestudiants-cbcn@uic.es

President i vocal

Oriol Vergés de Orovio
4rt de Dret
dr132671@uic.es

Vicepresidenta i vocal

Ariadna Rosas del Castillo
3r de Publicitat i Relacions Públiques
ardelcastillo@uic.es

Secretària i vocal

Maria Torrabadella Vila
2n d'Humanitats i Estudis Culturals
maria.torrabadella@uic.es

Vocal

Juan David Gaitán
4rt d'Arquitectura
jdgaitanb@uic.es

Vocal

Miquel Calzada
4rt d'ADE
mcalzada@uic.es

Vocal

Luis Lizán del Río
4rt de Periodisme
luislizan@uic.es

Vocal

Manuela Vallmayor Garriga
3r de Comunicació Audiovisual
manuelavallmayorgarriga@uic.es 

Consell d'Estudiants del Campus Sant Cugat 2021-2022

Consell d'Estudiants del Campus Sant Cugat

consellestudiants-csc@uic.es

Presidenta i vocal

Mar Melero
3r d'Educació Primària
marmelero@uic.es

Vicepresident i vocal

Antoni Julià
4t de Bioenginyeria
ajmorell@uic.es

Secretària i vocal

Marta Diez Quesada
3r de Psicologia
martadiezq@uic.es

Vocal

Ignasi Garcia Sala
5è d'Odontologia
nargarsal99@uic.es

Vocal

Xavier Jiménez
5è de Medicina
xavjimenezpareja@uic.es

Vocal

Gala Chabot
3r d'Infermeria
g.chabot@uic.es

Vocal

Daniel Zegarra
3r de Fisioteràpia
dzegarra@uic.es

Vocal

Paula Sánchez Verdugo
3r d'Educació Primària
paulasanchez7@uic.es

Vocal

Berta Sostres
4rt de Biomedicina
bertasostres@uic.es