El Consell d'Estudiants

Què és?

El Consell d'Estudiants és un òrgan col·legiat compost per un representant de cada titulació de la Universitat.

Qui escull els membres del Consell?

Els estudiants de la Universitat, mitjançant una votació democràtica, escullen els delegats de curs.

Els delegats de cada titulació triaran de manera democràtica un únic representant de la seva titulació que passarà a formar part automàticament del Consell d’Estudiants del seu campus com a vocal de titulació.

Entre tots els vocals de titulació es votarà una altra vegada, de manera democràtica, el president, el vicepresident i el secretari del Consell de cada campus.

Quins són els objectius?

Els objectius del Consell són: dinamitzar la vida universitària i servir d’interlocutor entre els estudiants i els serveis de la Universitat mitjançant la recollida de totes les idees, els suggeriments, les propostes, les iniciatives, les preocupacions, etc. que els estudiants de la Universitat tinguin i vulguin desenvolupar.

Com em puc comunicar amb el Consell?

Si vols fer arribar alguna proposta al Consell, pots:

  1. Adreçar-te al Consell d’Estudiants del teu campus per correu electrònic.
  2. Dirigir-te al membre del consell de la teva titulació.
  3. Fer arribar les teves propostes a través del teu delegat de curs o al responsable del Servei d’Estudiants del teu campus.

Els membres

Els representats de UIC Barcelona són:

Consell d'Estudiants del Campus Barcelona 2023-2024

consell estudiants barcelona

consellestudiants-cbcn@uic.es

Presidenta i vocal

Paula Soler Puche  
4t de Dret  
paulasolerpuche@uic.es

Vicepresident i vocal

Joel Zebedías Molina Aleixandre  
3r d’ADE  
jzmolina@uic.es

Secretari i vocal

Nicolau Huistra Puig  
2n de Comunicació Audiovisual  
nhuistra@uic.es

Vocal

Maria Torrabadella Vila  
4t d'Humanitats  
maria.torrabadella@uic.es

Vocal

Yassine Jeljeli  
5è d’Arquitectura  
yassjel@uic.es

Vocal

Nicolás Vázquez Esquirol  
2n de Periodisme  
nicoovazzquez@uic.es

Vocal

Alejandro Laguna García  
2n de Publicitat i Relacions Públiques  
alaguna@uic.es

Consell d'Estudiants del Campus Sant Cugat 2023-2024

consejo estudiantes sant cugat

consellestudiants-csc@uic.es

President i vocal

Daniel Torres Suñé  
3r de Bioenginyeria  
danieltorres@uic.es

Vicepresidenta i vocal

Yvonne García Lavado  
2n de Psicologia  
yvonnegl04@uic.es

Secretari i vocal

Jordi Jansà López  
2n d'Infermeria  
jordijansa@uic.es

Vocal

Sofia Navarro Fábregas  
4t d'Odontologia  
sofia.navarro@uic.es

Vocal

Teresa Alberca Fenoll  
4t de Medicina  
teresa.albercafenoll@uic.es

Vocal

Aina Redondo Castellà  
3r de Biomedicina  
aina.redondo@uic.es

VocalTábata Estévez Conrado
2n de Fisioteràpia 
ft180542@uic.es
Vocal

Mireia Soler i Lechado  
4t d'Educació Primària  
mireiasl@uic.es

Vocal

Triana Gisel Fernández Sánchez  
3r d'Educació Infantil  
trianafs@uic.es