El Consell d'Estudiants

Què és?

El Consell d'Estudiants és un òrgan col·legiat compost per un representant de cada titulació de la Universitat.

Qui escull els membres del Consell?

Els estudiants de la Universitat, mitjançant una votació democràtica, escullen els delegats de curs.

Els delegats de cada titulació triaran de manera democràtica un únic representant de la seva titulació que passarà a formar part automàticament del Consell d’Estudiants del seu campus com a vocal de titulació.

Entre tots els vocals de titulació es votarà una altra vegada, de manera democràtica, el president, el vicepresident i el secretari del Consell de cada campus.

Quins són els objectius?

Els objectius del Consell són: dinamitzar la vida universitària i servir d’interlocutor entre els estudiants i els serveis de la Universitat mitjançant la recollida de totes les idees, els suggeriments, les propostes, les iniciatives, les preocupacions, etc. que els estudiants de la Universitat tinguin i vulguin desenvolupar.

Com em puc comunicar amb el Consell?

Si vols fer arribar alguna proposta al Consell, pots:

  1. Adreçar-te al Consell d’Estudiants del teu campus per correu electrònic.
  2. Dirigir-te al membre del consell de la teva titulació.
  3. Fer arribar les teves propostes a través del teu delegat de curs o al responsable del Servei d’Estudiants del teu campus.

Els membres

Els representats de UIC Barcelona són:

Consell d'Estudiants del Campus Barcelona 2022-2023

Consell d'Estudiants del Campus Barcelona

consellestudiants-cbcn@uic.es

President i vocal

Max Laguarda i Agell
3r d’ADE
maxlaguarda@uic.es

Vicepresident i vocal

Nicolás López Ciria
3r de Periodisme
nico.2002@uic.es

Secretària i vocal

Adriana Homar Mera
3r de Comunicació Audiovisual
adrianahomar@uic.es

Vocal

Yassine Jeljeli
4t d’Arquitectura
yassjel@uic.es

Vocal

Paula Soler Puche
3r de Dret
paulasolerpuche@uic.es

Vocal

Enric Masclans Planas
3r d’Humanitats i Estudis Culturals
enric_masclans@uic.es

Vocal

Olivia Piera Catalan
4t de Publicitat i Relacions Públiques
oliviapiera@uic.es 

Consell d'Estudiants del Campus Sant Cugat 2022-2023

Consell d'Estudiants del Campus Sant Cugat

consellestudiants-csc@uic.es

Presidenta i vocal

Elena Sáez Rodríguez
4t d'Odontologia
elenasaez@uic.es

Vicepresident i vocal

Daniel Torres Suñé
2n de Bioenginyeria
danieltorres@uic.es

Secretària i vocal

Josefina Vázquez
3r de Psicologia
josefinavazquez@uic.es

Vocal

Maitane Roche Gurruchaga
3r d'Infermeria
maitaneroche@uic.es

Vocal

Xavi Jiménez Pareja
6è de Medicina
xavijimenezpareja@uic.es

Vocal

Borja Millán Barañano
4t de Biomedicina
bks142006@uic.es

Vocal

Daniel Zegarra Chávez
4t de Fisioteràpia
dzegarra@uic.es

Vocal

Mar Melero Robles
4t d'Educació Primària
marmelero@uic.es

Vocal

Beatriz Vázquez Cerrato
3r d'Educació Infantil
beatriz.vazquez@uic.es