El Patronat és l'òrgan suprem de govern de la Universitat Internacional de Catalunya i exerceix la seva autoritat directament o per mitjà de la Comissió Executiva. El Patronat realitza, a proposta de la Comissió Executiva, els nomenaments i cessaments del rector, dels vicerectors, del secretari general, del gerent, dels degans de facultats, dels directors d'escoles, instituts universitaris d'investigació i centres d'estudis, i dels altres membres de la Junta de govern; també s'encarrega dels pressupostos anuals ordinaris i extraordinaris i de les liquidacions.

Patronat

President d'honor
Sr. Josep Mª Pujol Artigas

President
Sr. Miguel Ángel Cazcarra Palacio

Vicepresident
Sr. Santiago Gotor Sánchez

Vocals

 • Sr. Juan Fernando Horcajada Moya
 • Sra. Maria Rosa Infante Martínez-Pardo
 • Sr. Joan de Dou Playà
 • Sr. Antoni Bosch Carrera
 • Sra. Sandra Camps Bataller
 • Sr. Eduardo Conde Muntadas-Prim
 • Sra. Isabel Méndiz Noguero
 • Sr. Francesc Mora Sagués
 • Sr. Josep Camí Sanahuja
 • Sr. Miguel Ángel Ariño
 • Sra. Patricia de la Viesca Cosgrove

Secretària no patrona

Sra. Maria José Font Boix

Comissió Executiva del Patronat

President
Sr. Miguel Ángel Cazcarra Palacio

Vicepresident
Sr. Santiago Gotor Sánchez

Vocals

 • Sra. Maria Rosa Infante Martínez-Pardo
 • Sr. Joan de Dou Playà
 • Sr. Miguel Ángel Ariño

Secretària no patró

Sra. Maria José Font Boix

Calendari de reunions del Patronat 22-23

Calendari de reunions del Patronat 22-23